Leefomgeving 31 oktober 2023

Rapportage kwetsbare gezinnen & gezondheid

Voor alle inwoners is het belangrijk een gelijke kans te hebben op een goede gezondheid. Kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben een kleinere kans om in goede gezondheid op te groeien. Er zijn verschillende risicofactoren die de kwetsbaarheid van een gezin kunnen vergroten.

Verdiepend onderzoek

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft een verdiepend onderzoek uitgevoerd op de Kindermonitor 2021. In dit onderzoek is de omvang van verschillende gezinstypen in kaart gebracht en er is gekeken hoe kinderen uit deze gezinstypen scoren op gezondheidsthema’s zoals welbevinden en leefstijl.
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het hebben van (enige) moeite met financieel rondkomen samenhangt met de gezondheid van kinderen. Ook het wonen in een eenoudergezin en het opleidingsniveau van de ouder(s) hangen samen met de gezondheid van kinderen.

Advies

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor deze kwetsbare gezinnen. In het rapport is een advies geformuleerd voor gemeenten en voor professionals in de jeugdgezondheidszorg.
 
Lees alle onderzoeksresultaten in de rapportage.

Rapportage kwetsbare gezinnen & gezondheid

Kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen hebben een kleinere kans om in goede gezondheid op te groeien. Lees alle onderzoeksresultaten in de rapportage.

Rapportage Open externe link in nieuw tabblad