16 januari 2024

Publicatie geactualiseerde Producten- en Dienstencatalogus

Maandag 15 januari publiceerde GGD Noord- en Oost-Gelderland de geactualiseerde Producten- en Dienstencatalogus (PDC). 

Wat is het nut van de PDC?

De PDC is ontwikkeld naar aanleiding van de wens om snel concrete, actuele, toegankelijke en praktische informatie over de GGD-dienstverlening te kunnen bieden aan onze gemeenten en andere partners. Het biedt een samenhangend overzicht van alle producten en diensten die we op dit moment leveren. Dit gaat naast onze wettelijke taken ook om de aanvullende dienstverlening.

Aan de hand van de PDC gaan we in gesprek met onze gemeenten en andere afnemers. Zo kunnen we samen onze bestaande producten en diensten verbeteren. Ook zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. 

Hoe is de PDC opgebouwd? 

De PDC bestaat uit 9 categorieën, in nauwe aansluiting op de Bestuursagenda 2023-2027:
- Gezond opgroeien
- Gezond leven en vitaal oud worden
- Gezonde leefomgeving realiseren
- Omkijken naar elkaar
- Inzicht verkrijgen en continu verbeteren
- Beschermen tegen infectieziekten
- Forensische zorgverlening
- Samenwerken aan kwaliteit bij instellingen en bedrijven
- Steunverlening bij crisis

In elke categorie wordt onderscheid gemaakt tussen producten en diensten die vallen onder de ‘Inwonerbijdrage’ en ‘Overige bekostiging’.

Hoe houden we de PDC actueel?

De samenleving verandert voortdurend en de producten en diensten van de GGD bewegen mee. Daarom evalueren en actualiseren we structureel onze producten en diensten. De inbreng van onze collega’s en partners is daarvoor van belang.

PDC

De PDC biedt snel concrete, actuele, toegankelijke en praktische informatie over de GGD-dienstverlening.

Bekijk de PDC