Mentale gezondheid 3 juli 2023

Panelonderzoek Dementievriendelijke gemeenten in Gelderland

In 2050 hebben naar verwachting 80.000 inwoners van de provincie Gelderland dementie. De noodzaak voor gemeenten om zich voor te bereiden op een toenemend aantal inwoners met dementie wordt steeds belangrijker. De 3 Gelderse GGD’en en de gemeente Arnhem (met medewerking van Alzheimer Nederland) hebben een panelonderzoek uitgevoerd om te achterhalen hoe dementievriendelijk gemeenten volgens hun inwoners al zijn.

Interactie van jongere met oudere vrouw

Door de vergrijzing van ons land stijgt het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief. Dit betekent dat vrijwel alle inwoners te maken gaan krijgen met dementie in hun omgeving. Daarom is het van belang dat gemeenten zich nu gaan inspannen om te werken aan een dementievriendelijke(re) gemeente.

Onderzoek

Een dementievriendelijke gemeente worden of blijven, realiseer je niet op korte termijn. Het vraagt om aanpassingen op meerdere terreinen. Denk aan de woningvoorraad, de inrichting van de fysieke leefomgeving (zoals looppaden en rustpunten), aanbod van activiteiten, voorzieningen, passende begeleiding en het vergroten van de kennis onder inwoners. Om te achterhalen hoe dementievriendelijk gemeenten volgens hun inwoners al zijn, hebben we onderzoek uitgevoerd onder de panels van de Gelderse GGD’en (GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland) en gemeente Arnhem. 5.873 mensen vulden de vragenlijst in, waaronder ook 413 mantelzorgers en 31 mensen met dementie. 

Bewustwording & kennis

Het onderzoek laat zien dat het onderwerp ‘dementievriendelijke gemeente’ de inwoners niet gelijk aanspreekt en relatief onbekend is. Dit vraagt om bewustwording en kennis. Uit het panelonderzoek blijkt dat inwoners hier ook behoefte aan hebben. Ook blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat hun gemeente werkt aan het onderwerp ‘dementievriendelijke gemeente’.

Dementiescan

Een startpunt voor gemeenten is om te inventariseren waar zij staan qua dementievriendelijkheid en om te kijken waar ruimte is voor verbetering. Een instrument hiervoor is de Dementiescan van Alzheimer Nederland. De scan maakt inzichtelijk hoe dementievriendelijk de gemeente al is en wat de gemeente concreet kan doen om dementievriendelijker te worden.

Benieuwd naar de resultaten en aanbevelingen? Lees dan onze factsheet.