Seksuele gezondheid 1 juli 2024

Nieuwe Wet seksuele misdrijven

Seks en seksueel gedrag moeten altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn. Iets wat je allebei wil. Niet omdat de ander zich aan jou opdringt. Daarom geldt vanaf vandaag 1 juli de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Dit is wat je over de wet moet weten. 

In de nieuwe Wet seksuele misdrijven zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. En straffen zijn verhoogd. Voor aanranding en verkrachting hoef je niet meer te bewijzen dat je gedwongen werd. Ook seksuele intimidatie (offline én online) en sexchatting zijn strafbaar. Verkrachting kan niet verjaren. Eigenlijk bevestigt de nieuwe wet de norm die al leeft in onze samenleving: seks en seksueel gedrag moeten vrijwillig en gelijkwaardig zijn. 

Belangrijkste veranderingen

Bekijk hieronder de 4 belangrijkste verandering op rij:

Je bent strafbaar als je seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seks wil. Bijvoorbeeld: 

  • Als iemand zegt: ‘nee, ik wil dat niet’ en jij gaat toch door.
  • Als iemand in zijn geheel niet meedoet met de seks / bevriest en jij gaat toch door.
  • Als iemand zich wegdraait en begint te huilen en jij gaat toch doo .
  • Als iemand zegt: ‘ik twijfel of ik hier wel aan toe ben’ en jij gaat toch door zonder te checken wat diegene wil.
  • Als iemand stopt met meedoen en jij gaat door zonder te checken wat diegene wil.

Je bent strafbaar als je een ander op intimiderende wijze seksueel benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Bijvoorbeeld: 

  • Als je iemand achterna loopt en meerdere malen seksueel intimiderende opmerkingen en geluiden maakt. Zoals ‘Hé! Pssssst! Lekker wijf! Geil kontje! Ik wil je doen!’
  • Als je een seksueel intimiderende openbare reactie plaatst op een social media account van iemand anders. Zoals ‘Lekkere tieten slet, ik heb zin om je te doen’ 

Je bent strafbaar als je kinderen onder de 16 jaar seksueel benadert. Bijvoorbeeld:

  • Als je als volwassene online seksueel getinte berichtjes of mails stuurt naar een kind. 
  • Als je als volwassene op straat intieme vragen stelt aan een kind.

Dit is ook verboden bij kinderen van 16 en 17 jaar die in een kwetsbare positie zitten. Zoals kinderen met een verstandelijke handicap of psychiatrische stoornis. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. 

Alle vormen van verkrachting kunnen niet verjaren

Soms durven slachtoffers pas jaren later naar buiten te komen met wat ze hebben meegemaakt. Dan moet tijdsdruk geen rol spelen. Slachtoffers kunnen zelf bepalen of en wanneer zij aangifte doen.

Check altijd of de ander wil

De wet drukt heel simpel gezegd uit wat we allemaal vinden: seks moet gewenst zijn. Check daarom altijd of de ander ook seks wil door te letten op wat diegene verbaal, maar ook non-verbaal aangeeft. Twijfel je? Vraag dan wat de ander wel en niet wil. Dat geeft rust en zekerheid voor alle twee. 

Je kunt bijvoorbeeld letten op expliciet verbaal of fysiek afhoudend gedrag, zoals ‘nee’ zeggen, huilen, wegduwen. Of non-verbale signalen of een passieve opstelling, zoals wegdraaien, niet bewegen, stilhouden, bevriezen of verstijven. 

Toch iets naars meegemaakt? Zoek hulp

Heb je iets naars meegemaakt? Dan geeft de nieuwe wet meer houvast voor een melding en eventueel een aangifte bij de politie. Bewijs blijft noodzakelijk, zodat iemand niet ten onrechte wordt veroordeeld. Hierbij kan je denken aan sporen op het lichaam, camerabeelden of tekstberichten. Ook kan je terecht voor hulp bij het Centrum Seksueel Geweld en Slachtofferhulp Nederland. 

Meer informatie over de wet en ervaringen van slachtoffers vind je op metelkaartrekkenwedegrens.nl