Mijn kind 29 augustus 2023

Monitor: hoe gaat het met onze jongeren?

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele vraagstukken die de GGD'en en het RIVM met medewerking van scholen onderzoeken met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

In onze regio doen vrijwel alle middelbare scholen mee en naar verwachting meer dan 10.000 jongeren. De scholieren die deelnemen aan het onderzoek doen dit tussen eind september en eind november 2023. De vragenlijsten worden ingevuld door scholieren uit klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs en leerlingen van een aantal praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs-scholen. 

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd

Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen die deelnemen aan het onderzoek een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.  

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee 

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Omdat alle GGD’en meedoen met de vragenlijst voor het regulier onderwijs, zijn er voor deze monitor in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsmonitors.

Samenwerking Trimbos-instituut

Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.  

Heb je vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kun je contact opnemen met Team Onderzoek door te mailen naar onderzoek@ggdnog.nl

Wil je meer weten over hoe we omgaan met privacy? Lees hier onze privacyverklaring

Gezondheidsmonitors

Wil je meer weten over de gezondheidsmonitors van GGD Noord- en Oost-Gelderland?

Rapportages monitors Open externe link in nieuw tabblad