Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het (speciaal) basisonderwijs en is van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek is een goede opstart om vaker aandacht te besteden aan dit thema.

Thema Week van de Lentekriebels: Anders?!

Elk jaar staat ook een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! Er wordt aandacht besteed aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. 

Waarom meedoen?

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Om scholen te stimuleren om les te gaan geven over relaties en seksualiteit organiseert Rutgers elk jaar samen met GGD'en de Week van de Lentekriebels

Kriebels in je buik: digitale lesmethode

Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen scholen gebruik maken van de digitale lesmethode Kriebels in je buik voor het reguliere basisonderwijs. Kriebels in je buik is een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De lessen sluiten aan bij de leefwereld en ontwikkelingsfasen van kinderen, zijn heel afwisselend met leuke interactieve werkvormen op het digibord en bieden ruimte voor gesprek. 

Digitale lesmethode Kriebels in je buik Speciaal Onderwijs

Vanaf 2018 kan ook gebruik wordem gemaakt van de nieuwe lesmethode Kriebels in je Buik SO, voor het speciaal onderwijs. De nieuwe methode sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het so zml (speciaal onderwijs zeer moeilijk lerende kinderen). De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar specifieke werkvormen geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Meer weten?