Ook thuis NIX18

Ook thuis NIX18

Van 7 tot 14 september vindt de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’ plaats. Tijdens deze week vragen gemeenten, toezichthouders Drank- en Horecawet en andere organisaties aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. Dit doen zij samen met verkopers van alcohol en tabak, het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er zijn verschillende acties deze week om het checken en spontaan tonen van het identiteitsbewijs (ID) van jongeren die alcohol of tabak kopen onder de aandacht te brengen.

Wat doet u als ouder?
Mag uw kind ‘thuis leren’ drinken voor zijn/haar 18e jaar? Of geldt bij u thuis ook de regel NIX18?

Ook thuis niet roken en drinken onder de 18 jaar
Het is belangrijk om ook thuis de regel ‘niet roken en drinken onder de 18 jaar’ te gebruiken. Veel jongeren beginnen thuis met drinken, in het bijzijn van ouders en familieleden. Ouders hebben het idee dat ‘leren drinken onder toezicht’ beschermend werkt. En er zo voor zorgt dat hun kinderen verstandig met alcohol leren omgaan. De gedachte is dat ze dan tijdens het uitgaan beter met alcohol om kunnen gaan. Maar het tegendeel is waar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die thuis ‘leren’ drinken, later juist meer gaan drinken, zowel thuis als buitenshuis. Ook leidt het tot meer problematisch alcoholgebruik.  

Regels stellen werkt
Onderzoek laat ook zien dat jongeren het normaal vinden dat ouders regels blijven stellen over roken en drinken. Zo drinken kinderen van ouders die duidelijke regels stellen over alcoholgebruik pas op latere leeftijd. Verantwoord omgaan met alcohol begint écht bij de opvoeding. Tips om er met je kind over te praten, staan op www.hoepakjijdataan.nl