Doetinchem Cohort Studie start 7e ronde!

Doetinchem Cohort Studie start 7e ronde!

De Doetinchem Cohort Studie is een langdurig gezondheidsonderzoek bij volwassenen. Bij vier generaties mannen en vrouwen meten we om de vijf jaar de leefgewoontes en de gezondheid. Het onderzoek vindt plaats bij de GGD in Doetinchem. De studie wordt uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We starten nu met de 7e ronde. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst en een medisch onderzoek. In het verleden was dit onderzoek vooral gericht op hart -en vaatziekten. Nu is er ook aandacht voor: diabetes, astma en COPD, migraine, klachten van het bewegingsapparaat, kwaliteit van leven en het cognitief functioneren.

De 7e ronde, die start op 1 april, is nog meer toegesneden op de oudere deelnemer. Nieuw aan het onderzoek is; urine en ontlasting onderzoek, meten van de armomtrek, wandelsnelheid, lichaamssamenstelling met bio-impedantie en een voedingsvragenlijst.

De Doetinchem Cohort Studie is uniek,
het is investeren in volksgezondheidsvraagstukken van de toekomst!

Meer informatie over de Doetinchem Cohort Studie vind je hier: https://www.ggdnog.nl/thema-s-publiek/category/doetinchem-cohort-studie/