Melding positieve coronatest zorginstellingen

Het kabinet heeft het advies van het RIVM opgevolgd; vanaf 1 juli 2023 komt de A-status van COVID-19 te vervallen. Hiermee is vanaf die datum COVID-19 geen meldingsplichtige ziekte meer. Het is dus vanaf deze datum niet meer nodig om positieve COVID-19-testuitslagen te melden bij de GGD.

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid dient (het hoofd van) een instelling - waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen - nog altijd wel de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal zieken. Dit geldt onder andere voor (verschijnselen van) COVID-19.