Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inspecties kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouders in Noord- en Oost-Gelderland moeten zich houden aan regels. De toezichthouders van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Die gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de accommodatie. Maar ook is er toezicht op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid. Dit geldt voor:

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderbureaus
  • Gastouders

Wie is verantwoordelijk?

Ondernemers in de kinderopvang moeten een veilige en gezonde opvang van je kind garanderen. De GGD controleert in opdracht van de gemeente of jouw kinderopvang of gastouderopvang aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Over iedere inspectie verschijnt een rapport. Inspectierapporten staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Gezonde School  

Het aanleren van gezond gedrag kan het beste zo jong mogelijk beginnen. Met Gezonde Kinderopvang werkt u structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Thema’s voor de gezonde kinderopvang zijn bijvoorbeeld zonbescherming, voeding, groen, dagritme of hygiëne 

Heeft u vragen over de gezonde kinderopvang? Mail ons via gezondeschool@ggdnog.nl of bekijk de website www.gezondekinderopvang.nl