Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In de Wet Publieke Gezondheid is een aantal onderzoek momenten bepaald. Hieronder valt het meten en wegen in groep 6. De assistent Jeugdgezondheid meet uw kind onder schooltijd op school of tijdens een gymles: met kleding en zonder schoenen. Bij bijzonderheden in de ontwikkeling van de groei wordt uw kind, samen met u, uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Hoe gaat het meten en wegen in groep 6?

De kinderen van groep 6 komen om de beurt bij de assistente van de Jeugdgezondheid. Dat kan tijdens een gewone les, of tijdens een gymles. Tijdens een gewone les meet en weegt de assistente de kinderen in hun kleding, zonder schoenen. Als het tijdens een gymles is, meet en weegt de assistente de kinderen in gymkleding. Ouders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn.

Ik wil toch graag bij het meten en wegen aanwezig zijn. Kan dit?

Dat kan. Wij horen dat graag uiterlijk drie werkdagen van tevoren. In de informatie die u van school kreeg, staan de contactgegevens van de assistente die komt meten en wegen. 

Het meten en wegen gebeurt soms tijdens een gymles. Geeft de Jeugdgezondheid ook de gymles?

Nee, de JG meet en weegt alleen.

Ik wil liever niet dat de Jeugdgezondheid mijn kind meet en weegt.

Dat horen wij graag uiterlijk drie werkdagen van tevoren van u. In de informatie die u van school kreeg, staat het e-mailadres van de assistente JG die komt meten en wegen.

Controleert een andere professional lengte en gewicht van uw kind al? Ook dan horen wij dit graag drie werkdagen van tevoren.

Wat gebeurt er met de uitslag?

In verband met de privacy wordt de lengte en gewicht niet meegegeven aan uw kind. De Jeugdgezondheid registreert lengte en gewicht in het digitaal dossier JG. Hier staan ook de resultaten van eerdere metingen. Zo krijgt de JG een goed beeld van de groei van uw kind. 

Als u niets hoort, dan groeit uw kind goed. Bij vragen of bijzonderheden neemt de JG contact met de ouders op, dit (school)jaar. Samen met u kijken we of het nodig is om een afspraak te maken. Dat kan een afspraak zijn met de jeugdverpleegkundige of met de jeugdarts.

De Jeugdgezondheid heeft geen contact met mij opgenomen, maar ik heb wel vragen over de groei van mijn kind.

U kunt contact met ons opnemen als u graag de lengte en het gewicht van uw kind wilt weten of bespreken. Als u het fijn vindt, maken we een afspraak samen met uw kind.

Met vragen, advies en informatie kunt u ook altijd terecht bij het inloopspreekuur van de Jeugdgezondheid op school. Vraag op uw school wanneer er weer een inloopspreekuur is.

Wat is het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg?

Klik hier voor meer informatie over het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.

Of klik hier voor meer informatie over het dossier Gezondheidszorg op Groter Groeien.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?