Veel gestelde vragen gezondheidsonderzoek
Toestemmingsformulier

Enkele dagen voor het gezondheidsonderzoek ontvangt u een brief met het verzoek een vragenlijst in te vullen via MijnKindDossier of via portaal.jeugdnoordveluwe.nl. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen via het mailadres van de assistent jeugdgezondheid, dat in de brief staat vermeld.

Wat gebeurt er bij een gezondheidsonderzoek?

Het gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistent jeugdgezondheid. De assistent jeugdgezondheid kijkt of het kind goed groeit, hoort en ziet. Zij weegt de kinderen met kleren aan, zonder schoenen.

Waarvoor wordt de vragenlijst gebruikt?

Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is een hulpmiddel om de gezondheid van het kind in kaart te brengen. De vragenlijst geeft ook  een beeld over de ontwikkeling van uw kind.

Alleen de assistent Jeugdgezondheid en de jeugdverpleegkundige kunnen de (digitale) vragenlijst inzien en wanneer het nodig is de jeugdarts ook.

Hoe wordt de vragenlijst bewaard?

De ingevulde vragenlijst komt in het dossier van uw kind.

Ik wil liever geen gebruik maken van het gezondheidsonderzoek

Het invullen van vragenlijsten en/of meedoen met een gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Wilt u geen gebruik maken van het gezondheidsonderzoek? Dan kunt u dit aangeven via MijnKindDossier of het portaal.jeugdnoordveluwe of via het mailadres van de assistent jeugdgezondheid dat in de brief staat. Vermeld a.u.b. de naam en geboortedatum van het kind dat niet meedoet met het onderzoek.