Hoe gaat het meten en wegen in groep 6?

De kinderen van groep 6 komen om de beurt bij de assistente van de Jeugdgezondheid. Dat kan tijdens een gewone les, of tijdens een gymles. Tijdens een gewone les meet en weegt de assistente de kinderen in hun kleding, zonder schoenen. Als het tijdens een gymles is, meet en weegt de assistente de kinderen in gymkleding. Ouders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn.

Ik wil toch graag bij het meten en wegen aanwezig zijn. Kan dit?

Dat kan. Wij horen dat graag uiterlijk drie dagen van tevoren. In de informatie die je van school kreeg, staan de contactgegevens van de assistente die komt meten en wegen. 

Het meten en wegen gebeurt soms tijdens een gymles. Geeft de Jeugdgezondheid ook de gymles?

Nee, de JG meet en weegt alleen.

Ik wil liever niet dat de Jeugdgezondheid mijn kind meet en weegt.

Dat horen wij graag uiterlijk drie dagen van tevoren van je. In de informatie die je van school kreeg, staat het e-mailadres van de assistente JG die komt meten en wegen.
Controleert een andere professional lengte en gewicht van je kind al? Ook dan horen wij dit graag drie dagen van tevoren.

Wat gebeurt er met de uitslag?

In verband met de privacy wordt de lengte en gewicht niet meegegeven aan je kind. 
De Jeugdgezondheid registreert lengte en gewicht in het digitaal dossier JG. Hier staan ook de resultaten van eerdere metingen. Zo krijgt de JG een goed beeld van de groei van jouw kind. 

Als je niets hoort, dan groeit je kind goed. Bij vragen of bijzonderheden neemt de JG contact met de ouders op, dit (school)jaar. Samen met jullie kijken we of het nodig is om een afspraak te maken. Dat kan een afspraak zijn met de jeugdverpleegkundige of met de jeugdarts.

De Jeugdgezondheid heeft geen contact met mij opgenomen, maar ik heb wel vragen over de groei van mijn kind.

Je kunt contact met ons opnemen als je graag de lengte en het gewicht van uw kind wilt weten of bespreken. Als je het fijn vindt, maken we een afspraak samen met je kind.
Voor vragen, advies en informatie kun je ook altijd terecht bij het inloopspreekuur van de Jeugdgezondheid op school. Vraag op uw school wanneer er weer een inloopspreekuur is.

Wat is het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg?

Klik hier voor meer informatie over het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.
Of klik hier voor meer informatie over het dossier Gezondheidszorg op Groter Groeien.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?