Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Spraak- en taalscreening op de basisschool

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen.

In sommige gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin uw eerste aanspreekpunt voor de ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind. U vindt een overzicht van deze gemeenten op de pagina ‘Jeugdgezondheid in uw regio’.

Logopedist van de GGD

Als uw kind vier of vijf jaar is, krijgt u een vragenlijst over de spraak-taalontwikkeling van uw kind. De leerkracht van uw kind krijgt deze vragenlijst ook. Als uit de antwoorden van één van beide vragenlijsten blijkt dat een spraak-taalscreening nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. De uitkomsten worden natuurlijk wel naar u teruggekoppeld.

De logopedist voert een gesprekje met uw kind en let hierbij op: spraak, taalbegrip, taalgebruik, stem, mondgewoonten en luistervaardigheden. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedist bespreekt de uitkomsten met de leerkracht en u krijgt zelf schriftelijk bericht.

Wat gebeurt er na de screening?

  • controle
  • gerichte adviezen en/of oefensuggesties voor ouder(s) en/of leerkracht
  • verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist voor verder onderzoek en/of behandeling
  • verwijzing naar jeugdarts of huisarts

Download folders:

Aanmelden voor logopedie

Als ouder, leerkracht of intern begeleider kunt u ook buiten de algemene contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier hieronder.

Aanmelden logopedie

Relatie tot kindToestemming ouders?