Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kindermishandeling komt in Nederland vaak voor. Zeker één op de dertig kinderen is slachtoffer van één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat is minimaal één kind per schoolklas. Veel slachtoffers krijgen geen hulp, omdat niemand aan de bel trekt. Het is daarom belangrijk dat de omgeving let op mogelijke signalen van kindermishandeling en iets met deze signalen doet.

Of het nu om lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik gaat: er is altijd iemand bij wie je aan kunt kloppen voor hulp en advies.

Wat kunt u doen bij (vermoedens van) kindermishandeling?

Als u vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling in uw omgeving, is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Iedereen kan namelijk het verschil maken voor een kind dat slachtoffer is. Ook u. Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis. U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunt u terecht voor deskundige hulp en advies - of u nu een slachtoffer, dader of omstander bent.


Op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn. Het telefoonnummer is 0900-999 90 01.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bent u een beroepskracht in de:

  • gezondheidszorg;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • justitie

Dan bent u verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

(bron: RIVM)

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderschrijft deze meldcode kindermishandeling en zorgt ervoor dat medewerkers volgens deze meldcode kunnen werken.

Wat doet de GGD?

De afdeling jeugdgezondheid wil kindermishandeling voorkomen, signaleren, stoppen en beperken. Daarom helpen Jeugdgezondheidsmedewerkers andere professionals en vrijwilligers om goed om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling. Ieder team jeugdgezondheid heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Tijdens gezondheidsonderzoeken letten Jeugdgezondheidsmedewerkers op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen hun zorgen of ervaringen bespreken met de jeugdgezondheidsmedewerkers.