Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland vaak voor. Zeker één op de dertig kinderen is slachtoffer van één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat is minimaal één kind per schoolklas. Veel slachtoffers krijgen geen hulp, omdat niemand aan de bel trekt. Het is daarom belangrijk dat de omgeving let op mogelijke signalen van kindermishandeling en iets met deze signalen doet. Op wat kan ik doen bij vermoedens van kindermishandeling lees je hoe je deze signalen kunt herkennen en wat je kunt doen bij signalen van kindermishandeling.

Of het nu om lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik gaat: er is altijd iemand bij wie je aan kunt kloppen voor hulp en advies. 

Wat kun je doen?

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kun je terecht voor deskundige hulp en advies - of je nu een slachtoffer, dader of omstander bent.

Meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling verplicht organisaties om al het mogelijke te doen om kindermishandeling te voorkomen en bij signalen in te grijpen. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderschrijft deze meldcode kindermishandeling en zorgt ervoor dat medewerkers volgens deze meldcode kunnen werken. 

Wat doet de GGD? 

De afdeling jeugdgezondheid wil kindermishandeling voorkomen, signaleren, stoppen en beperken. Daarom helpen JG-medewerkers professionals en vrijwilligers om goed om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling. Bijvoorbeeld door het gebruik van de meldcode. Ook tijdens schoolonderzoeken letten JG-medewerkers op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.