Kinddossier en privacy

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, bewaren we alle belangrijke gezondheidsgegevens van jouw kind in een kinddossier. GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt met een digitaal dossier. De Wet Publieke Gezondheid stelt dit verplicht voor de jeugdgezondheidszorg.

Digitaal kinddossier

Alle kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen een digitaal dossier. Als je kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau de gegevens van je kind over aan de GGD. In de meeste gevallen is dat een digitale overdracht. Wil je het dossier van je kind inzien? Dat kan. Een kopie kun je opvragen bij de JG. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen zelf hun dossier opvragen.

Jeugddossier Noord-Veluwe

In Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek werken wij nauw samen met Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met als doel ouders en kinderen zo goed mogelijk te helpen bij vragen over veilig en gezond opgroeien. Wij vinden dat daarbij een Jeugddossier past dat je als ouder altijd kunt inzien en zelf beheert. Het gaat tenslotte om jouw kind. Bovendien zorgt het Jeugddossier Noord-Veluwe ervoor dat we als CJG nog beter kunnen samenwerken.
Wat kun je doen in het Jeugddossier? Lees verder.

Privacy

Jij en je kind kunnen in vertrouwen met de medewerker Jeugdgezondheid (JG) praten. De JG hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om.

Wij wisselen in principe geen informatie over je kind uit met andere organisaties en hulpverleners. Toch is het soms nodig om informatie van jouw kind te verstrekken aan andere zorgverleners, zoals een huisarts, specialist, maatschappelijk werk of bureau jeugdzorg. Wij informeren je hier altijd over. De zorgverlener krijgt uiteraard alleen de informatie die nodig is om zijn of haar werk goed uit te voeren.

Delen van informatie met school

Onderzoeksgegevens die belangrijk zijn voor het functioneren van een kind, geven we door aan school. Bijvoorbeeld als een kind niet goed hoort. Wij informeren je hier altijd over. Wil je niet dat we bepaalde informatie over jouw zoon of dochter delen met school? Zeg dit dan tegen de jeugdarts of –verpleegkundige die het onderzoek doet. In uitzonderlijke gevallen, als er ernstige zorgen zijn, kan de Jeugdgezondheidszorg delen zonder toestemming.

Verwijsindex

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland is aangesloten bij de Verwijsindex Gelderland. Via de verwijsindex kunnen we in contact komen met andere organisaties die hulp bieden aan een kind of gezin. Dit filmpje legt uit hoe dat gebeurt. 

Wetenschappelijk onderzoek

Om te ontdekken hoe de zorg nog beter kan, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Wij stellen daarvoor soms gegevens uit het digitaal dossier beschikbaar. In dat geval maken wij de gegevens van je kind volledig anoniem. Als het voor een onderzoeker toch nodig is om persoonlijke gegevens te gebruiken, dan vragen wij daarvoor toestemming.

In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met het verwerken van alle persoonlijke gegevens.