Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, bewaren we alle belangrijke gezondheidsgegevens van uw kind in een kinddossier. GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt met een digitaal dossier. De Wet Publieke Gezondheid stelt dit verplicht voor de Jeugdgezondheid.

Digitaal Kinddossier / Jeugddossier

Alle kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen een digitaal dossier. Als uw kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau de gegevens van uw kind over aan de GGD. In de meeste gevallen is dat een digitale overdracht. Wilt u het dossier van uw kind inzien? Dat kan. Een kopie kunt u opvragen bij de Jeugdgezondheid. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen zelf hun dossier opvragen.

Jeugddossier Noord-Veluwe

In Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek werken wij nauw samen met Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met als doel ouders en kinderen zo goed mogelijk te helpen bij vragen over veilig en gezond opgroeien. Wij vinden dat daarbij een Jeugddossier past dat u als ouder altijd kunt inzien en beheren. Het gaat tenslotte om uw kind. Bovendien zorgt het Jeugddossier Noord-Veluwe ervoor dat we als CJG nog beter kunnen samenwerken.

Kinddossier Achterhoek en Midden IJssel/Oost-Veluwe

Mijn Kinddossier is het online ouderportaal voor de jeugdgezondheid. De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD) start vanaf 2020 met Mijn Kinddossier in gemeenten uit de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek en Winterswijk) en Midden-IJssel / Oost-Veluwe (Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen). Dat betekent dat ouders uit deze gemeenten van kinderen tot 5 jaar toegang hebben.

Privacy

U en uw kind kunnen in vertrouwen met de medewerker Jeugdgezondheid (JG) praten. De JG hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om.

Wij wisselen in principe geen informatie over uw kind uit met andere organisaties en hulpverleners. Toch is het soms nodig om informatie van uw kind te verstrekken aan andere zorgverleners, zoals een huisarts, specialist, maatschappelijk werker of jeugdzorgmedewerker. Wij informeren je hier altijd over. De zorgverlener krijgt uiteraard alleen de informatie die nodig is om zijn of haar werk goed uit te voeren.

Delen van informatie met school

Onderzoeksgegevens die belangrijk zijn voor het functioneren van een kind, geven we door aan school. Bijvoorbeeld als een kind niet goed hoort. Wij informeren u hier altijd over. Wilt u niet dat we bepaalde informatie over uw zoon of dochter delen met school? Zeg dit dan tegen de jeugdarts of –verpleegkundige die het onderzoek doet. In uitzonderlijke gevallen, als er ernstige zorgen zijn, kan de Jeugdgezondheid delen zonder toestemming.

Verwijsindex

De afdeling Jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland is aangesloten bij de Verwijsindex Gelderland. Via de Verwijsindex kunnen we in contact komen met andere organisaties die hulp bieden aan een kind of gezin. Dit filmpje legt uit hoe dat gebeurt.

Wetenschappelijk onderzoek

Om te ontdekken hoe de zorg nog beter kan, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Wij stellen daarvoor soms gegevens uit het digitaal dossier beschikbaar. In dat geval maken wij de gegevens van uw kind volledig anoniem. Als het voor een onderzoeker toch nodig is om persoonlijke gegevens te gebruiken, dan vragen wij daarvoor toestemming.

In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met het verwerken van alle persoonlijke gegevens.