Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De Provincie Gelderland heeft kaarten gemaakt waarop de luchtkwaliteit in Gelderland tot op buurtniveau te zien is. De GGD heeft berekend hoeveel gezondheidseffecten de luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt. Hieruit blijkt dat de gezondheidseffecten voor de gemiddelde Gelderlander vergelijkbaar zijn met het passief roken van 6 sigaretten per dag.

Op de kaarten is aangeven wat de kwaliteit van de lucht is in een buurt. Ze geven inzicht in de luchtkwaliteit in alle woongebieden en bijvoorbeeld niet alleen langs een weg.

De GGD heeft berekend dat door luchtverontreiniging Gelderlanders ruim een jaar eerder overlijden. Daarnaast krijgen Gelderlanders onder meer astmaklachten, bronchitis en longkanker door de luchtverontreiniging. Er blijken grote verschillen in luchtverontreiniging in Gelderland. Dit leidt tot verschillen in gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebieden waar veel luchtverontreiniging afkomstig is van verkeer(regio Arnhem-Nijmegen). Gelderland kent ook een aantal gebieden met veel fijnstof van de veehouderij, waaronder de Gelderse Vallei.

Het volledige rapport: luchtkwaliteit in Gelderland 

Bekijk hier de luchtkwaliteitskaarten

Gezondheidswinst door schonere lucht - Advies gezondheidsraad
De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Lees meer over het advies van de Gezondheidsraad.

Stel je vraag aan onze adviseurs