Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asbest

Asbestvezels zijn fijne, microscopisch kleine vezels. Als deze vrijkomen kunnen ze diep in de longen schade aanrichten. Vroeger werd dit materiaal gebruikt in de bouw. Het is namelijk sterk, isolerend en goedkoop. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het gebruik sinds 1994 verboden. Bij een verbouwing van een woning (met bouwjaar vóór 1994) kan dus nog wel asbest vrijkomen. Dan zijn voorzorgsmaatregelen nodig.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest bestaat uit vezels die zo klein zijn dat je ze niet met het blote oog kan zien. Tijdens het slopen of klussen kunnen asbestvezels vrijgekomen uit bouwmateriaal. Losse asbestvezels zweven als stof in de lucht. Door het inademen van asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan.

Wat is de kans dat ik ziek word door asbest?

Kanker door asbest komt eigenlijk alleen voor bij mensen die jarenlang asbestvezels hebben ingeademd tijdens hun werk. De kans is heel klein dat je kanker krijgt als je een keer asbestvezels inademt.

Hoe ga ik zelf om met asbest?

Ga je verbouwen? Onderzoek dan of er asbest in je woning zit. Dit kan zitten in isolatieplaten van kachels, golfplaten op schuren en onderlagen van vloerzeil. Is er asbesthoudend materiaal gebruikt? Dan mag je dit alleen verwijderen als je dit kunt zonder het materiaal te beschadigen! Anders komen de schadelijke vezels namelijk vrij. Lukt dit niet zelf? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in.

Met dit stappenplan kun je nagaan of er asbest in het materiaal verwerkt zit, of je het weg moet (laten)halen en hoe je dat veilig kunt doen: Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?   

> Meer over asbest

Stel je vraag aan onze adviseurs