Milieu en omgeving

De omgeving waarin je woont, werkt en leeft heeft invloed op je gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit, schadelijk stoffen zoals asbest of kwik, maar ook aan tekenbeten en vocht en schimmel in huis. Je leefomgeving kan ook indirect van invloed zijn op je gezondheid door bijvoorbeeld stress door geluidhinder. Je kunt bij GGD Noord- en Oost Gelderland terecht voor informatie over milieufactoren die van invloed zijn op je gezondheid.