Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (voor inwoners)

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Miljoenen Oekraïners hebben alles achtergelaten om in andere Europese landen te schuilen voor het oorlogsgeweld. GGD Noord- en Oost-Gelderland staat ook voor hen klaar. Wij zijn onder andere betrokken bij de eerste zorg voor vluchtelingen.

Meisje maakt hartje met haar handen. Haar ene hand is blauw, de andere geel. Een hart voor de Oekraïense vluchtelingen.

Heb je vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio? Lees dan verder. 

Informatie voor inwoners en gastgezinnen

Let op: deze pagina is bedoeld voor de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland.
Ben je als professional betrokken bij de opvang van Oekraïners, klik dan verder. 

>>  Informatie voor professionals

Jeugdgezondheidszorg

Welke zorg is er voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne?

Alle kinderen die nieuw zijn in Nederland, hebben recht op een onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en/of assistent jeugdgezondheidszorg. Dit om lichamelijke, sociale en psychische problemen voor te zijn of vroegtijdig te signaleren. Ook hebben zij recht op vaccinatie ter voorkoming van infectieziekten. Kinderen die ingeschreven zijn bij de gemeente, worden automatisch opgeroepen voor een intake. Dit geldt ook voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom is het belangrijk dat kinderen snel worden ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente. 

Corona 

Hoe is het met het coronavirus in Oekraïne?

De situatie rondom het coronavirus is in elk land anders. Houd er rekening mee dat in Oekraïne veel minder mensen gevaccineerd zijn tegen corona dan in Nederland.

Kunnen vluchtelingen gevaccineerd worden tegen het coronavirus?

Ja, op al onze vaccinatielocaties kunnen vluchtelingen zonder afspraak, gratis de 1e, 2e, of boosterprik krijgen. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op prikkenzonderafspraak.nl of Vaccinatielocaties | GGD NOG

Wij vaccineren nog niet op de opvanglocaties. Wel organiseren we opnieuw een vaccinatietour door de regio. Zo kunnen ook vluchtelingen laagdrempelig en dichtbij hun vaccinatie halen. 

Als vluchtelingen klachten hebben die mogelijk bij corona passen, kunnen zij zich dan laten testen?

Ja, het advies is om vluchtelingen bij klachten een zelftest te laten doen. Kijk voor meer informatie op Gebruik en resultaat corona zelftest | Coronavirus COVID-19

Hoe kan ik voorkomen dat ik zelf corona oploop?
 • Was je handen zorgvuldig.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Ventileer je woning.
 • Doe een zelftest bij klachten.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of bel met de informatielijn Corona van de GGD: 088 – 443 33 55.

Preventie/hygiëne 

Ik heb/neem vluchtelingen uit Oekraïne in huis. Zijn er risico’s rond infectieziekten?

De risico’s zijn klein, maar het is belangrijk om te weten dat in Oekraïne het aantal volwassenen en kinderen dat gevaccineerd is volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) lager is dan in Nederland. Ook komen in Oekraïne een aantal infectieziekten voor, die bijna niet in Nederland voorkomen. Infectieziekten kunnen zich makkelijk verspreiden onder grote groepen mensen. De belangrijkste infectieziekten om rekening mee te houden, zijn corona (boven) en tuberculose (zie onder).

Bekijk voor welke andere infectieziekten je ons kunt benaderen: Welke verschillende infectieziekten zijn er allemaal? | GGD NOG

Hoe bescherm ik mezelf tegen het oplopen van een infectieziekte?

Goede hygiëne is belangrijk:

 • Was de handen vaak en goed met water en zeep. Doe dit in ieder geval voor het eten of voor het klaarmaken van eten, nadat je naar de wc bent geweest, na het snuiten van je neus, als je thuiskomt of als je binnenkomt bij andere mensen thuis of op jouw werk.
 • Droog de handen goed af met een schone handdoek of een papieren doek.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Gebruik een papieren zakdoek maar één keer (dus niet hergebruiken).
 • Ventileren: zorg voor voldoende frisse lucht in huis.
 • Maak het toilet en sanitair zorgvuldig schoon.

Kijk voor meer informatie op: www.rivm.nl/hygiene.

Wat kan ik doen als vluchtelingen bij mij thuis verblijven en gezondheidsklachten krijgen?

Neem dan altijd contact op met een (of jouw eigen) huisarts.

Diarree en/of braken

Er zijn veel bacteriën en virussen die diarree en braken veroorzaken. Dit kan onder andere gebeuren door het norovirus. Vaak zijn deze bacteriën en virussen zeer besmettelijk. Groepen mensen die dicht op elkaar leven kunnen elkaar dan ook makkelijk besmetten.

Luchtwegklachten

Luchtwegvirussen en -bacteriën, zoals het griepvirus, kunnen symptomen veroorzaken van hoesten, kortademigheid/benauwdheid, verkoudheid en koorts. Kijk voor meer informatie op de pagina Griep en verkoudheid.

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekken op het hoofd en veroorzaken jeuk. Kijk voor meer informatie op de pagina Hoofdluis.

Wanneer neem ik contact op met de GGD?

Als je meer informatie nodig hebt over een bepaalde infectieziekte. Ook jouw huisarts kan contact opnemen met de GGD. Ons team Infectieziektebestrijding is bereikbaar via 088 - 433 33 55.

Tuberculose

Kan een pasgeboren Oekraïnse baby een tuberculosevaccinatie krijgen?

Ja, dat kan. Pasgeboren baby’s worden meestal in Oekraïne gevaccineerd met een BCG-vaccin tegen tuberculose. Door omstandigheden is dit niet gebeurd. Neem contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding.

Kan een pasgeboren Oekraïense baby, geboren in Nederland een BCG-vaccinatie krijgen?

Ja, via de gemeentelijke basisadministratie krijgt GGD Noord- en Oost-Gelderland een overzicht van de persoonsgegevens van deze kinderen. Ouders ontvangen tussen de 8 en 12 weken na de geboorte van het kind een uitnodigingsbrief met een afspraak voor de vaccinatie. Hebben ouders deze brief niet ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding.

Welke klachten horen bij tuberculose en wat kan ik doen als een vluchteling uit Oekraïne klachten heeft die hier mogelijk bij passen?

Wij adviseren om vluchtelingen uit Oekraïne met klachten door te verwijzen naar de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD. Het gaat dan om klachten zoals langer dan 3 weken hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten en koorts.

Worden vluchtelingen uit Oekraïne altijd onderzocht op tuberculose?

Nee, zij worden niet standaard onderzocht op tuberculose.

Welk risico loop ik als hulpverlener of gastgezin op tuberculose en hoe bescherm ik mijzelf?

De kans dat een persoon uit Oekraïne besmet is met Tuberculose, is zeer klein. Vertoont hij/zij toch klachten als langer dan 3 weken hoesten, koorts, nachtzweten en/of afvallen? Neem dan direct contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding.

Hoe neem ik contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding?

Telefonisch via telefoonnummer 088 - 443 30 05. Ons telefonisch spreekuur is van maandag t/m vrijdag:

 • 's morgens van  8.30 -  9.00 uur 
 • 's middags van  13.00 - 14.30 uur

Waar kun je terecht voor onderzoek?

Apeldoorn
Gelre Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31, Route 196
7334 DZ Apeldoorn

Doetinchem
Kruisbergseweg 47, naast Slingeland Ziekenhuis
7009 BM Doetinchem

Harderwijk
Oosteinde 17
3842 DR Harderwijk

 Huisdieren 

Ik heb vragen over meereizende huisdieren uit Oekraïne. Waar kan ik terecht?

Voor vragen over meereizende huisdieren kun je terecht bij het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne. Bel op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur naar 088 - 811 33 33. Of mail naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

Daarnaast is informatie ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Een meereizend huisdier is niet gevaccineerd tegen rabiës. Kan deze alsnog een vaccinatie krijgen?

Wanneer het meegenomen huisdier nog niet gevaccineerd is tegen rabiës (hondsdolheid), neem dan contact op met een lokale dierenarts.

Iemand is gebeten of gekrabd door een meegenomen huisdier. Wat moet ik doen?

Was dan onmiddellijk de wond goed schoon met water en zeep. Doe dit ten minste 15 minuten. Ontsmet de wond daarna met jodium of alcohol en neem zo snel mogelijk - in ieder geval binnen 24 uur - contact op met een huisarts. De huisarts kan de wond beoordelen en samen met jou nagaan of er een risico op rabiës is. Zo nodig kan de huisarts ook overleggen met het team Infectieziektebestrijding van de GGD. Zij zijn bereikbaar via 088 - 443 33 55.

Informatie en hulplijnen

Folders en flyers in het Oekraïens en Russisch