Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Monkeypox

Monkeypox (apenpokken) is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. In mei 2022 zijn er meerdere gevallen van Monkeypox in Europa gemeld, die niet recent uit Afrika kwamen. Er wordt uitgezocht hoe deze mensen besmet zijn geraakt.

In Nederland is 20 mei 2022 de eerste patiënt met Monkeypox bevestigd. Een toename van het aantal besmette mensen in Europa wordt verwacht.

Rol GGD bij Monkeypox

In de bestrijding van een virus met een A-status, zoals Monkeypox , heeft de GGD een vaste rol: bron- en contactonderzoek. 

Nadat artsen of laboratoria ons een melding van een besmetting sturen, informeren wij het RIVM en starten met bron- en contactonderzoek. Dit is een standaardproces bij een meldingsplichtige infectieziekte zoals bijvoorbeeld mazelen of legionellose. En hoort dus bij de vaste werkzaamheden van de GGD.

Aanpak bestrijding

Richtlijnen voor eventuele maatregelen als quarantaine, isolatie, testen en vaccineren worden door het RIVM en het ministerie van VWS bepaald. De GGD voert deze richtlijnen uit.

Klachten

De klachten van een besmetting met Monkeypox lijken op een besmetting met pokken, maar Monkeypox verloopt in het algemeen veel milder. De ziekte begint vaak, maar niet altijd, met: 

  • koorts
  • hoofdpijn
  • spierpijn
  • gezwollen lymfeklieren
  • rillingen
  • moeheid

Na 1-3 dagen krijg je uitslag. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

Kijk ook op www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken voor een overzicht van de symptomen en het verloop van de ziekte. 

Wanneer bel je je huisarts of de GGD?

Ben je ziek? Of ben je dicht bij iemand geweest of heb je iemand aangeraakt die Monkeypox heeft? Neem dan contact op met je huisarts of GGD. Bel, ga er niet zelf naartoe. En houd afstand van anderen.

Ons team Infectieziektebestrijding is bereikbaar op 088 443 33 55 (optie 2). Op werkdagen van 08.00 - 17.00. In het weekend via 026 443 44 45.

Ben je ooit gevaccineerd tegen pokken?

Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre de pokkenvaccinatie bescherming biedt tegen de Monkeypox. Mogelijk biedt een pokkenvaccinatie in het verleden ook (gedeeltelijke) bescherming tegen Monkeypox.

Hoe kan je je beschermen?

Je kan je beschermen tegen besmetting door hygiëne in acht te nemen:

  • Was je handen met water en zeep
  • Hoest in je elleboog of in een papieren zakdoek

Monkeypox is matig besmettelijk, het verspreidt zich in het algemeen niet zo snel. Het virus kan zich verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keel holte, of door direct contact met besmette mensen.

Let op: Monkeypox is iets anders dan krentenbaard. Dat is een huidinfectie door een bacterie, die vaak in Nederland voorkomt. Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname wordt de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard gebruikt.

Vaccinatie tegen Monkeypox

Nauwe contacten van mensen die positief zijn getest op Monkeypox, zoals gezinsleden en sekspartners, moeten uit voorzorg in quarantaine. Zij kunnen door de GGD een pokkenvaccin aangeboden krijgen. Daarmee kunnen ze de kans om zelf ziek te worden verkleinen. Het is niet mogelijk om zelf het pokkenvaccin aan te vragen bij je huisarts of GGD.

Lees meer over vaccineren tegen Monkeypox.

Meer weten over Monkeypox?