Langdurig of vaak verkouden kinderen in de kinderopvang

Veel langdurig en frequent verkouden kinderen gaan of mogen niet naar de kinderopvang. Dat is begrijpelijk maar niet terecht en niet nodig. Kinderen zijn heel vaak verkouden, zelden door dit corona-virus. Het wordt ook steeds duidelijker dat kinderen een te verwaarlozen rol spelen in de overdracht van het virus. Voor hier meer informatie.

Vóór februari 2020 ook al vaak verkouden of hooikoortsklachten?
Ga na of het nu anders is dan toen.
- Hetzelfde als anders? Dan mag het kind gewoon naar de kinderopvang als er geen andere klachten zijn en de rest van het gezin ook gezond is.
- Twijfel of wel anders dan anders? Dan moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Verklaring
Zowel de huisarts als de GGD als de JGZ kan geen verklaring afgeven dat een kind geen corona heeft.

Testen
Tot op heden testen we geen kinderen. De GGD NOG wil meedenken bij vragen van ouders. Eventueel kunnen ouders ook vragen stellen aan de behandelend arts van hun kind.

Contact met jeugdgezondheidszorg, huisarts of GGD NOG
Kom je er als ouders en kinderopvang samen niet uit of zijn er andere vragen? Neem dan telefonisch contact op met de jeugdarts die verbonden is aan het consultatiebureau of de huisarts. Kinderdagverblijven kunnen ook contact opnemen met GGDNOG.

Langdurig of vaak verkouden kinderen op de basisschool

Veel langdurig en frequent verkouden kinderen gaan of mogen niet naar school. Dat is begrijpelijk maar niet terecht en niet nodig. Kinderen zijn heel vaak verkouden, zelden door dit corona-virus. Het wordt ook steeds duidelijker dat kinderen een te verwaarlozen rol spelen in de overdracht van het virus. Voor hier meer informatie.

Vóór februari 2020 ook al vaak verkouden of hooikoortsklachten?
Ga na of het nu anders is dan toen.
- Hetzelfde als anders? Dan mag het kind gewoon naar school als er geen andere klachten zijn en de rest van het gezin ook gezond is.
- Twijfel of wel anders dan anders? Dan moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Verklaring
Zowel de huisarts als de GGD als de JGZ kan geen verklaring afgeven dat een kind geen corona heeft.

Testen
Tot op heden testen we geen kinderen. De GGD-NOG wil meedenken bij vragen van ouders. Eventueel kunnen ouders ook vragen stellen aan de behandelend arts van hun kind.

Contact met GGD NOG of huisarts
Neem telefonisch contact op met de jeugdarts of de huisarts als je er als ouders en school samen niet uitkomt of als er ook nog andere vragen zijn. Scholen kunnen ook contact opnemen met de jeugdarts die verbonden is aan de school.