Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ouderen doelwit van mishandeling

Het komt steeds vaker voor dat ouderen doelwit zijn van mishandeling of misbruik door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan fysiek geweld, maar ook financieel misbruik, verwaarlozing, geestelijke mishandeling of verbaal geweld. Ouderen vinden het lastig om hierover te praten. Meestal uit schaamte of angst. Bovendien weten ouderen vaak niet waar zij terecht kunnen met dit probleem. Maak je je zorgen over een oudere bij jou in de buurt of zit je zelf in deze situatie? Meld dit dan!

Hoe herken je ouderenmishandeling?

Redenen om aan ouderenmishandeling te denken, zijn:

 • De oudere heeft onverklaarbare verwondingen.
 • De oudere is angstig, teruggetrokken of schrikt snel.
 • De oudere raakt in de schulden.
 • Er is weinig eten en drinken in huis.
 • De pleger (bijv. de verzorger) is onverschillig of overbelast.
 • De pleger en/of de oudere schreeuwen en schelden in het bijzijn van anderen.
 • De pleger laat de oudere geen moment alleen met anderen.

Waar kun je een melding doen?

Heb je zelf te maken met mishandeling of ken je iemand in deze situatie? Bel dan naar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland via het gratis telefoonnummer 0800 - 2000. Dit kan elk moment van de dag en is anoniem. Je kunt bij Veilig Thuis een melding doen of alleen advies inwinnen. Ga voor meer informatie naar www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Of praat met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), arts, verpleegkundige of ouderenadviseur.

Ouderenmishandeling in onze regio

Vier procent van de ouderen zegt in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Een procent is financieel benadeeld. Ook een procent is verwaarloosd in de persoonlijke verzorging. Deze percentages zijn een onderschatting van de werkelijke cijfers omdat bekend is dat ouderen de mishandeling vaak niet herkennen en erkennen.

Meer informatie

 • Bekijk wat je kunt doen bij ouderenmishandeling op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
 • Bekijk de website van Veilig Thuis voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld. Hier kun je terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over iemand anders.
 • Gratis e-learning ‘Herkennen van ouderenmishandeling’ voor vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen van Movisie
 • Artikel ‘Ouderenmishandeling herken je niet zomaar’ van Movisie