Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ondervoeding onder 55-plussers

Cijfers laten zien dat ondervoeding onder ouderen nog regelmatig voorkomt. De bevolking wordt steeds ouder en mensen worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierdoor groeit de aandacht voor gezond ouder worden.  Lees meer >

Voorbeeld van een goede samenwerking in Apeldoorn:
Ondervoeding bij ouderen komt vaak voor en wordt niet, onvoldoende of niet tijdig gesignaleerd. In Apeldoorn werken sociaal en medisch domein met elkaar samen, zodat de kans op signalering en aanpak van ondervoeding wordt vergroot. Er is een zorgpad en een signaleringskaart ontwikkeld, die onderdeel uitmaken van het zorgprogramma kwetsbare ouderen van Huisartsen Regio Apeldoorn.