Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beweging bij 55-plussers 

Voldoende beweging zorgt voor een betere gezondheid, mobiliteit en zelfredzaamheid, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Cijfers laten echter zien dat veel 55-plussers niet voldoen aan de huidige beweegrichtlijnen. De bevolking wordt steeds ouder en mensen worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hierdoor groeit de aandacht voor gezond ouder worden. Het stimuleren van het beweeggedrag van deze doelgroep is daar een onderdeel van. Lees meer >