Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring.