In het najaar van 2019 voert GGD Noord- en Oost-Gelderland een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland.  

Gezondheid en leefstijl

Het onderzoek bestaat uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, voedingweerbaarheid, mantelzorg, financiën, social media en gamen. Dit kost ongeveer 10-15 minuten.  

Deelname 

Alle inwoners van Noord- en Oost-Gelderland in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar kunnen anoniem meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. De doelgroep wordt actief benaderd om deel te nemen, via social media, school, gemeente en het persoonlijk netwerk.  

Alle deelnemers maken kans op een bol.com cadeaukaart van 10 (winkans 1 op 10) of één van de drie JBL speakers. 

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten, GGD en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en welzijn van jongvolwassenen. Voor het nemen van beleidsbeslissingen voor of over deze groep inwoners is informatie belangrijk. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van partydrugs, GGZ, seksueel risicogedrag, mantelzorg, schulden, voortijdig schoolverlaten, etc.  

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen worden voorjaar 2020 verwacht. Resultaten worden gepubliceerd op www.kvnog.nl en actief verspreid aan gemeenten en op social media.   

Werving
In onze toolkit staan verschillende afbeeldingen en teksten die je kunt gebruiken om (andere) jongvolwassenen te informeren over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

Meer informatie 

Voor vragen en overige informatie kun je contact opnemen met de onderzoeker Marije van Doorn (M.vanDoorn@ggdnog.nl)

Veel gestelde vragen
Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een online vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland.  

Waarom een Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Gemeenten hebben in toenemende mate behoefte aan (gezondheids)informatie over adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 16-25 jaar. Deze doelgroep kan met de huidige monitoringsstructuur niet goed in kaart worden gebracht, terwijl het wel een levensfase betreft waarin van alles gebeurt. Bovendien zijn gemeenten op een aantal beleidsterreinen zeer actief voor deze leeftijdsgroep (bijvoorbeeld scholing, arbeid, horeca, sportfaciliteiten en zorg). Met de informatie uit dit onderzoek kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen op de doelgroep.  

Wie voer de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit?

GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit onderzoek uit.  

Mag ik meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Iedereen van 16 tot en met 25 jaar die in één van de 22 deelnemende gemeenten in regio Noord- en Oost-Gelderland woont kan mee doen aan het onderzoek. In het kaartje hieronder zie je om welke gemeenten het gaat.  

Hoe kan ik meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Meedoen is heel simpel. Ga in de periode 15 september tot en met december naar: www.ggdnog.nl/jvmonitor  

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid en leefstijl van alle jongvolwassenen is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen. Wanneer er te weinig jongeren meedoen dan ontbreken gegevens en dat kan leiden tot een vertekening van de resultaten. Hierdoor zijn de uitkomsten van het onderzoek niet betrouwbaar.  

Waar gaat de vragenlijst over?

In de vragenlijst komen een heleboel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: leefstijl (bewegen, voeding, gehoorschade), gezondheid en welzijn (geluk, weerbaarheid), middelengebruik (roken, alcohol, drugs), seksualiteit (veilig vrijen, SOA, sexting), financiën (schulden), sociale omgeving (mantelzorg, social media, gamen) en een aantal achtergrondgegevens (leeftijd, geslacht, 4 cijfers postcode, thuissituatie, opleiding, werk). 

Waarom worden er zoveel vragen gesteld?

In de vragenlijst worden veel verschillende vragen gesteld, omdat er veel verschillende factoren van invloed zijn op gezondheid en welzijn van jongvolwassenen. Door deze informatie kan worden gekeken welke gezondheidsproblemen, risicofactoren of risicogroepen bij jongvolwassenen extra aandacht nodig hebben.  

Hebben minderjarige jongeren toestemming nodig van hun ouders om mee te doen?

Nee, vanaf 16 jaar mag je zelf beslissen of je meedoet aan een onderzoek. 

Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

Door het invullen van de vragenlijst geef je toestemming dat wij jouw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor ons onderzoek. Het opslaan en het gebruik van deze gegevens voldoen uiteraard aan de wettelijke regels (AVG). De resultaten in de rapportages zullen nooit te herleiden zijn naar de individuele personen die de vragenlijst hebben ingevuld.  

Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Door het invullen van de vragenlijst help je de gemeente en regio waarin je woont. Je geeft immers informatie die voor gemeenten en de regio van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Op termijn profiteer je daar dus zelf van!  

Ook maak je kans op het winnen van prijzenwinkans 1 op 10 op een bol.com cadeaukaart van 10 en onder de totale groep deelnemers worden 3 jbl speakers verlootBij deze verloting houden we ons aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Kijk ook op Spelregels.   

Worden er ook persoonsgegevens gevraagd?

Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Je naam of adres worden niet gevraagd. Het is dus niet te achterhalen wie de vragenlijst heeft ingevuld. Alleen het invullen van je leeftijd, geslacht en vier cijfers van je postcode is verplicht, zodat we de groep deelnemers kunnen beschrijven. Om kans te maken op de bol.com cadeaukaart en de jbl speaker kun je je e-mailadres op een aparte website invullen. Op die manier kunnen je antwoorden op de vragenlijst nooit gekoppeld worden aan je e-mailadres.  

Waar kan je naar toe met vragen over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen?

Als je vragen hebt over één van de onderwerpen die aan bod is gekomen in de vragenlijst kun je voor meer informatie kijken op www.jouwggd.nl. Via deze website kun je ook (anoniem) chatten met een arts of verpleegkundige. Je kunt ook altijd bij je huisarts terecht met vragen.  

Worden er ook onderzoeksgegevens verstrekt aan andere instellingen of organisaties?

Op verzoek kan GGD Noord- en Oost-Gelderland gegevens verstrekken aan derden voor secundair gebruik. Hierbij worden de onderzoeksgegevens wel altijd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De GGD houdt zich hierbij aan de hiervoor vastgestelde wetgeving en interne richtlijnen. De GGD verstrekt geen onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven etc. E-mailadressen worden nooit verstrekt aan derden.  

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De verwachting is dat de resultaten in het voorjaar 2020 bekend zijn. De resultaten zijn openbaar en worden onder andere gepubliceerd op het Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland, www.kvnog en verspreid via social media.  

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden door alle gemeenten in de regio gebruikt om plannen en beleid af te stemmen op de gezondheidsproblemen, risicogroepen en de behoeften van inwoners van 16 tot en met 25 jaar. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd (2e en 4e klassers) en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (18+) ontstaat een (algemeen) beeld van een groot deel van de bevolking in de regio. Naast de algemene regio- en gemeenterapporten zullen er op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen ook themarapporten worden gepubliceerd. In deze themarapporten zal dieper ingegaan worden op bepaalde thema’s. De onderzoeksresultaten in deze themarapporten zullen alleen op regioniveau gepubliceerd worden.   

Hoe wordt er omgegaan met de gegevens van de deelnemers aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

De antwoorden die je geeft zijn anoniem. Je e-mailadres kunnen we niet koppelen aan je gegeven antwoorden. De resultaten die gepubliceerd worden zijn nooit herleidbaar naar 1 persoon. In dit onderzoek is de privacy van deelnemers gewaarborgd, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers van de GGD zijn verplicht zich te houden aan alle geldende wettelijke regelgeving omtrent privacy. Zie hier de privacy verklaring. 

Voor dit onderzoek is een Data Protection Impact Assessment opgesteld. Deze is op te vragen via Marije van Doorn m.vandoorn@ggdnog.nl. 

Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Dit betekent dat de onderzoeksgegevens worden bewaard zolang redelijkerwijs voorzienbaar is dat zij voor een gezondheidsonderzoek kunnen worden gebruikt.  

Meedoen aan het GGD panel NOG beter weten?

Deelnemers van 18 jaar en ouder kunnen aan het einde van de vragenlijst aangeven of ze vrijblijvend mee willen doen aan het gezondheidspanel van de GGD. Panelleden ontvangen ongeveer 4 per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid en maken kans op een VVV-bon van 25. Deelnemers die hier interesse in hebben kunnen hun e-mailadres registreren via: www.ggdnog.nl/panel. Zij ontvangen dan een uitleg over en een uitnodiging voor het panel. De registratie staat los van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor vragen en overige informatie kun je contact opnemen met de onderzoeker Marije van Doorn- van Atten (M.vanDoorn@ggdnog.nl