In het najaar van 2020 voeren alle GGD'en een gezondheidsonderzoek uit: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Met de slogan ‘Hallo, hoe gaat het ons?’ starten we een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen. In onze regio ontvangen bijna 60.000 inwoners een uitnodiging om mee te doen. Ben jij er daar één van? Vul dan de vragenlijst in! Jouw deelname is belangrijk voor ons.

Wat is de GGD Gezondheidsmeter?

Het onderzoek gaat over de gezondheid, leefstijl en woonsituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18- t/m 64-jarigen en 65-plussers. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland.

Wat doen de GGD'en en gemeenten met de uitkomsten van het onderzoek? De uitkomsten gebruiken ze om te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het CBS kiest willekeurig personen die worden uitgenodigd om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de gehele bevolking. Zij krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of op papier. Personen die niet uitgekozen zijn, ontvangen geen vragenlijst. Zij kunnen dit jaar wel voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl. Dit is mogelijk vanaf 22 september.

Het onderzoek loopt tot 18 december 2020. Halverwege 2021 zijn de resultaten te bekijken op onze website. In de resultaten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. 

Meer informatie?

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Of lees meer over privacy in de privacyverklaring.

Contact
Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via het volgende telefoonnummer:
0800 - 0191 (gratis) of een e-mail sturen naar: helpdesk@ioresearch.nl.

Veelgestelde vragen Gezondheidsmeter
Over het onderzoek
 • Wat is de Gezondheidsmeter 2020?
  De Gezondheidsmeter 2020 is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen in Nederland.
  Alle 25 GGD’en voeren dit onderzoek één keer in de vier jaar op dezelfde manier uit. Dit doen zij in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • Wat is het doel van de Gezondheidsmeter 2020?
  Het belangrijkste doel van de Gezondheidsmeter 2020 is het in kaart brengen van de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Gemeenten gebruiken de lokale en regionale resultaten van de Gezondheidsmeter als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daarnaast adviseert de GGD gemeenten en andere organisaties over de ontwikkeling en uitvoering van preventie programma’s om gezond gedrag te bevorderen.

 • Waarom werken GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS samen in de Gezondheidsmeter 2020?
  Deze partijen werken samen om elkaar te versterken. Hiermee bereiken we de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderzoek. Het is de enige manier om tot heel betrouwbare landelijke cijfers te komen. Deze cijfers kunnen weer als referentie voor lokale en regionale resultaten worden gebruikt.

  Binnen de samenwerking stemmen we de vragen en onderzoeksmethode af. Ook willen we hiermee de enquêtedruk onder burgers verminderen. De samenwerking bestaat onder meer uit het samen verzamelen van gegevens, samen publiceren en het samen ontwikkelen van bestanden.
 • Wie voert het onderzoek precies uit?
  Het technische deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research in Enschede. Zij werken in opdracht van GGD Noord- en Oost-Gelderland. I&O verstuurt alle uitnodigingen en herinneringen en verwerkt de teruggestuurde vragenlijsten, zowel de digitale als de schriftelijke. De analyse van de resultaten en de rapportages zijn de verantwoordelijkheid van de GGD.
Over deelname
 • Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?
  Nee, u bent niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.
 • Hoe komt de GGD aan mijn naam- en adresgegevens?
  Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten. Het CBS trekt de steekproef uit dit bevolkingsregister.

 • Hoe kan ik de vragenlijst invullen?
  Deelnemen kan door de vragenlijst online of op papier in te vullen. In de uitnodiging staat een persoonlijke inlogcode voor de online vragenlijst. De digitale vragenlijst kan zowel op de computer, als op tablet of mobiele telefoon worden ingevuld. Ouderen (65-plus) die de vragenlijst niet digitaal invullen, ontvangen bij de eerste herinnering een papieren vragenlijst. De papieren vragenlijst kan in een bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel worden teruggestuurd.
  Volwassenen (18 t/m 64 jaar) krijgen geen papieren vragenlijst thuis gestuurd. Als volwassenen de vragenlijst niet digitaal willen invullen, maar wel op papier, kunnen ze een papieren vragenlijst opvragen bij onderzoeksbureau I&O Research: tel. 0800-0191 (gratis) of helpdesk@ioresearch.nl.

 • Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?
  Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 30 minuten. Het digitaal invullen gaat vaak sneller.

 • Mag iemand anders dan de geselecteerde deelnemer de vragenlijst invullen?
  Nee, het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de geadresseerde en niet door iemand anders. Uiteraard mag de geadresseerde wel worden geholpen bij het invullen van de vragenlijst. Daarnaast mag iemand anders dan de geadresseerde wel de open vragenlijst invullen via www.ggdgezondheidsmeter.nl.

 • Kan ik een papieren vragenlijst krijgen
  Ouderen (65-plus) krijgen enkele weken na de uitnodiging automatisch een papieren vragenlijst toegestuurd. In Noord- en Oost-Gelderland krijgen volwassenen (18 t/m 64 jaar) geen papieren vragenlijst toegestuurd. Zij kunnen wel een papieren vragenlijst opvragen. 

 • Wat is het antwoordnummer?
  Het adres en antwoordnummer waar u de papieren vragenlijst naartoe kunt sturen is: I&O Research, Antwoordnummer 1104, 7500 VB Enschede. Een postzegel is niet nodig.

 • Mijn man/vrouw/kind/ouder etc. is overleden. Waarom ontvangt hij/zij deze vragenlijst?
  De reden dat dit ondanks alle zorgvuldigheid gebeurt komt door de tijd. Het kost tijd om een wijziging in het GBA, van bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden, in een systeem te krijgen. In de tussenperiode van het bijwerken van de systemen gebeurt het wel eens dat iemand onbedoeld toch een vragenlijst krijgt. Onze excuses hiervoor. De vragenlijst had niet aan hem/haar verzonden mogen worden. U mag de vragenlijst vernietigen. U kunt hem/haar afmelden door de naam en barcode van desbetreffende persoon door te geven aan ons ons veldwerkbureau I&O Research: tel.0800 - 0191 (gratis) of e-mail: helpdesk@ioresearch.nl. U ontvangt dan ook geen herinnering meer voor dit onderzoek.

 • Ik wil niet mee doen aan dit onderzoek, kan ik aangeven dat ik geen herinnering wil ontvangen?
  U kunt zich op 3 manieren afmelden voor dit onderzoek:
  1. U kunt bellen met I&O Research. Zij voeren het onderzoek voor ons uit. U kunt hen bereiken via 0800-0191 (gratis)
  2. U kunt mailen met I&O Research:helpdesk@ioresearch.nl
  3. U logt in op de vragenlijst. U kunt daar aangeven dat u niet mee wil doen met dit onderzoek.

 • Ik wil nooit meer post ontvangen van jullie.
  U kunt zich op drie manieren afmelden voor dit onderzoek (zie hierboven). Wanneer u niet wilt dat de GGD u in de toekomst voor onderzoek benadert, kunt u dit zelf bij uw gemeente aangeven. Wij hebben uw naam en adresgegevens namelijk uit de gemeentelijke basisadministratie.

 • De aangeschreven persoon woont niet meer op dit adres.
  Wanneer u het nieuwe adres doorgeeft, passen wij het in ons bestand aan. We kunnen u echter niet beloven dat u geen herinnering voor deze persoon ontvangt. Dit omdat de verzending van de herinneringsbrieven mogelijk al is klaargezet.

 • Kan ik nog een vragenlijst krijgen, er zijn nog meer personen in mijn huishouden?
  Het is belangrijk dat degene die een uitnodiging van de GGD krijgt, meedoet. Alle andere mensen zónder een brief van de GGD die tóch een vragenlijst willen invullen kunnen dat doen via www.ggdgezondheidsmeter.nl.
Over de vragenlijst
 • Ik kan niet inloggen. 
  Misschien staat de Caps Lock aan of heeft u hoofdletters gebruikt, terwijl dit kleine letters zijn in de inlogcode. Het adres www.startvragenlijst.nl/ggdoost moet u intypen in de adresbalk en niet via een zoekmachine. Wanneer het echt niet lukt om in te loggen, kunt u wachten op de papieren vragenlijst (65-plussers) of deze opvragen (18 t/m 64 jarigen).

 • Mijn computer is vastgelopen, wat nu?
  Antwoorden worden tussentijds opgeslagen, maar bij het vastlopen van de computer heeft het systeem circa 10 minuten nodig om te herkennen dat u niet meer aan het invullen bent. Daarna kan u weer inloggen en komt u op de plaats waar u gebleven was.

 • Ik ben mijn inlogcode kwijt. Wat nu?
  Wij kunnen u geen nieuwe inlogcode toesturen. U kan wachten op de herinneringsbrief die u na ongeveer 3 weken ontvangt. Hierin staat nog een keer de inlogcode.

 • Kan ik tussentijds stoppen met het invullen van de digitale vragenlijst?
  U kunt tussentijds stoppen. U kunt de computer uitzetten en de volgende dag verder gaan. Het programma onthoudt waar u gebleven bent. U hebt wel weer uw persoonlijke inlogcode nodig om in de vragenlijst te komen.
Over de privacy
 • Worden de gegevens van deelnemers vertrouwelijk behandeld?
  Ja. Wij behandelen uw gegevens zeer vertrouwelijk. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

 • Hoe wordt gecontroleerd of deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld?
  Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden.

 • Welke maatregelen zijn getroffen rondom gegevensbescherming?
  In dit gezondheidsonderzoek zorgen de partijen voor voldoende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit volgens de AVG wet- en regelgeving.
Over de resultaten
 • Wat gebeurt er met de cijfers van de Gezondheidsmeter 2020?
  De GGD deelt de lokale en regionale resultaten en trends met de gemeenten. Dit gebeurt door middel van o.a. e-magazines, rapporten en infographics en door plaatsing van de cijfers op het Kompas Volksgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland: www.kvnog.nl.
  Gemeenten gebruiken de cijfers als basis voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid, dat zij eens per vier jaar opstelt. Naar aanleiding van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en gericht activiteiten organiseren of maatregelen nemen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Ook kunnen de resultaten aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de vorm van panelonderzoek.

 • Wanneer hoor ik iets terug?
  U krijgt geen persoonlijke reactie. De antwoorden analyseren we zonder dat ze gekoppeld zijn aan namen of adressen. De bestanden met namen en adressen worden 3 maanden na het onderzoek vernietigd.

 • Wanneer worden de landelijke, regionale en lokale cijfers van de Gezondheidsmeter 2020 bekend gemaakt?
  De landelijke en regionale resultaten uit de basisvragenlijst van de Gezondheidsmeter 2020 maken we in juni 2021 bekend op de sites van het CBS en het RIVM. De GGD’en streven ernaar om de regionale cijfers in juni 2021 te kunnen presenteren. De gemeentelijke rapporten volgen in de zomerperiode. De plaatsing van cijfers op de website volgt daarna.

 • Wat waren de resultaten van het onderzoek uit 2016?
  Alle resultaten uit de basisvragenlijst van de Gezondheidsmeter 2016 staan op Volksgezondheidenzorg.info. De resultaten van GGD Noord- en Oost-Gelderland staan op het Kompas Volksgezondheid: www.kvnog.nl. In 2016 is de Gezondheidsmeter 2016 voor de tweede keer samen uitgevoerd. Ruim 457.000 personen deden hieraan mee.