Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Drugs 

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten ontstaan. 

Globaal zijn er drie effecten van drugs te onderscheiden: 

  • Stimulerend: Geeft je het gevoel dat je veel kunt en dat je veel energie hebt. Je voelt je fit en actief. Als het middel is uitgewerkt ben je erg moe en futloos. Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar ook tabak en koffie. 
  • Verdovend: Hiervan word je kalm, ontspannen of slaperig en je reactievermogen neemt af. Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen. 
  • Hallucinerend: Je gaat dingen anders waarnemen. Het kan ook zijn dat je dingen ziet of voelt die er niet zijn. Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo’s en andere tripmiddelen. 

Risico’s voor jongeren 

Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van drugs. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen van met name pubers zijn nog volop in de groei. Uit onderzoek blijkt dat drugsgebruik dit proces kan verstoren. Om die reden zijn jongeren die blowen ook kwetsbaarder voor het ontwikkelen van schizofrenie. Hiervoor geldt: hoe meer een persoon gebruikt, hoe meer risico hij loopt. Naast het risico op schizofrenie zijn er nog geen andere voorbeelden van de gevolgen van drugsgebruik voor de hersenen van jongeren. Hier wordt onderzoek naar gedaan.  
Er zijn ook andere zaken waarop drugsgebruik een negatieve invloed kan hebben. Zo zijn jongeren volop bezig om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan belemmerd worden als jongeren vaak onder invloed zijn of gebruiken om bepaalde gevoelens te ontwijken. 

Mijn kind experimenteert, wat nu? 

Het is normaal dat jongeren experimenteren. Het past bij hun ontwikkeling dat zij dingen uit willen proberen op het gebied van uiterlijk, seks, alcohol en drugs. In die zin is belangstelling voor drugs niet slecht en gaat meestal vanzelf over. Maar negeer het niet. Ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Wil je tips over hoe je dat kunt aanpakken? Ga dan naar: www.drugsinfo.nl. Op deze website vind je ook informatie over de verschillende soorten drugs en de drugs infolijn.