Procedure voor het veilig opruimen van gemorst kwik