Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Waarom een coronavaccinatie voor mijn kind? 

Vaccinatie beschermt je kind tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als je kind besmet raakt met dit virus, kan het last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Meestal zijn deze klachten mild van aard. Maar een klein aantal kinderen wordt ernstig ziek van een besmetting en moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Deze kinderen kunnen lang last blijven houden van een besmetting. De vaccinatie kan helpen om dit te voorkomen. 

Welk vaccin krijgt mijn kind?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, net als volwassenen. Zij krijgen 1/3 van de hoeveelheid die volwassenen krijgen: 10 microgram in plaats van 30 microgram. Kinderen maken met minder vaccin evenveel antistoffen aan als volwassenen. 

Bekijk: vaccin in het kort: Comirnaty (BioNTech/Pfzer) tegen COVID-19, voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud 

Net als volwassenen hebben kinderen 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanaf 7 dagen na de 2e prik is uw kind beschermd tegen het coronavirus. Er moeten 8 weken tussen de 2 COVID-19-vaccinaties zitten.

Afspraak maken

Maak je vooraf een afspraak, dan kun je met je kind naar een van onze vaste vaccinatielocaties (in Apeldoorn, Doetinchem of Harderwijk). Er wordt dan net wat meer tijd genomen voor het vaccineren van je kind.

  • Maak telefonisch een afspraak via 0800-7070.
  • De medewerkers vragen om het BSN-nummer van je kind. Deze staat op het paspoort, ID-kaart of op de polis van de zorgverzekering.
  • Je ontvangt een afspraakbevestiging via de mail.


Bekijk hier onze vaccinatielocaties (vaste en tijdelijke locaties)

Belangrijk voor de afspraak:

  • Een kind komt altijd samen met ouder/verzorger
  • Draag een mondkapje (bij voorkeur het kind ook)
  • Neem het ID-bewijs van het kind én van ouder/verzorger mee
  • Neem de afspraakbevestiging en ingevulde gezondheidsverklaring mee die bij de uitnodigingsbrief zit


Toestemming ouder/verzorger

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig. Daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt, gaat de GGD dit niet doen.

Ouders beslissen zelf of ze hun kind onder de 12 jaar willen laten vaccineren. Dit kan een lastige keuze zijn. De Rijksoverheid geeft hierover veel informatie aan ouders. Bijvoorbeeld de keuzehulp: Wanneer laat je je kind vaccineren tegen corona? We verwijzen je daarom graag naar de site van de Rijksoverheid: Hulp bij beslissen over coronavaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar. 

Prikangst

Heeft jouw kind prikangst? Onze medewerkers op locatie weten goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Bekijk ook deze tips als je kind prikangst heeft. 

Bekijk meer informatie 

Veelgestelde vragen

Is een vaccinatie voor mijn kind verplicht?

De keuze voor een coronavaccinatie is vrijwillig. Dit geldt voor vaccinaties voor jezelf en voor vaccinaties voor je kind. Je beslist dus zelf of je dit wel of niet wilt. De meeste kinderen hebben weinig klachten als zij besmet raken met het coronavirus. Maar sommige kinderen worden wel ernstig ziek en moeten opgenomen worden in het ziekenhuis.

Mijn (ex-)partner en ik verschillen van mening over de vaccinatie van ons kind. Wat nu?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt moet geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie krijg je daarom eerst de vraag of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat dit niet zo is, zullen wij niet vaccineren. Je krijgt dan een brief mee met informatie over wat je in dit geval kunt doen.

Ik twijfel of ik wel een vaccinatie voor mijn kind wil. Waar kan ik terecht met vragen?

Twijfel je over vaccinatie? Dat mag. Veel informatie over vaccineren vind je al op Coronavaccinatie.nl. Daarnaast zijn er op Overvaccineren.nl enkele veel voorkomende vragen en zorgen op een rijtje gezet die je kunnen helpen bij uw keuze.

Er is ook de mogelijkheid om met een onafhankelijke zorgprofessional te bellen via 0800 7707707. Meer informatie hierover vind je op Vragenovercorona.nl.

Mijn kind heeft ook een oproep of afspraak voor andere vaccinaties zoals HPV of DTP en BMR. Wat moet ik doen met de coronavaccinatie?

Plan in dit geval eerst de afspraak voor de andere vaccinatie, en/of laat de afspraak voor die vaccinatie staan. Er moeten minstens 14 dagen zitten tussen de coronavaccinatie en andere vaccinaties. Geef daarom ook bij de GGD aan dat je kind een andere vaccinatie krijgt. 

Bekijk hier meer informatie. 

Mijn kind heeft pas corona gehad. Maakt dat nog uit?

Heeft jouw kind (in de leeftijd 5 t/m 11 jaar) onlangs COVID-19 doorgemaakt? Dan hoeft het geen vaccinatie tegen corona krijgen, maar mag het wel. Als besloten wordt om het kind toch te vaccineren, dan wordt er één vaccinatie gepland na minimaal 12 weken na de eerste ziektedag (of de dag van een positieve zelftest bij geen klachten).

Voor kinderen van 12 jaar of ouder gelden iets andere regels. Als het kind besmet een coronabesmetting heeft doorstaan voor de eerste prikafspraak? Dan biedt één vaccinatie voldoende bescherming. Deze 1e vaccinatie wordt gepland minimaal 8 weken na de eerste ziektedag (of dag van positieve test bij geen klachten). Heeft het kind een coronabesmetting doorstaan ná de eerste coronavaccinatie? Dan wordt een 2e vaccinatie ingepland minimaal 8 weken na de eerste ziektedag (of dag van positieve test bij geen klachten).

Mijn kind wordt binnenkort geopereerd onder narcose, moet ik daar rekening mee houden?

Plan de vaccinatie minimaal 2 dagen voor of na de operatie. Staat er al een vaccinatie gepland? Dan kan je het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (0800- 7070) bellen om de afspraak van je kind te verzetten.

Heeft mijn kind straks ook een booster nodig?

Op het moment is het nog niet bekend of kinderen van 5 t/m 11 jaar een boostervaccinatie nodig hebben. Als hier meer over bekend is, zal de Gezondheidsraad hier een advies over uitbrengen.

Krijg ik een bewijs dat mijn kind is gevaccineerd/QR-code?

Je krijgt bij de GGD een papieren vaccinatieregistratiekaart. Een QR-code wordt in Nederland niet gebruikt voor kinderen jonger dan 13 jaar. In andere landen kan er wel naar worden gevraagd. U kunt met het DigiD van uw kind een QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Lees meer: DigiD aanvragen.