Het eerste coronavaccin dat we in Nederland gaan gebruiken, is het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit vaccin heet officieel Comirnaty en is op maandag 21 december goedgekeurd door het Europese beoordelingscomité van het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau.

Het Pfizer-vaccin is wereldwijd getest bij tienduizenden mensen. Uit deze onderzoeken blijkt dat het vaccin 95 van de 100 mensen beschermt tegen het coronavirus. Het vaccin bestaat uit twee prikken. De tweede prik volgt drie weken na de eerste prik. Zeven dagen na de tweede prik ben je maximaal beschermd tegen corona.

Net als ieder ander vaccin of geneesmiddel heeft ook het Pfizer-vaccin een eigen bijsluiter. Hierin staat precies omschreven waar het vaccin tegen beschermt en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Europese bijsluiter die up-to-date informatie bevat over de werking, bijwerking en allergie. Heb je hierover specifieke vragen met betrekking tot je eigen gezondheid, dan moet je dus nog even geduld hebben.

Wij begrijpen goed dat u meer wilt weten voordat u zich laat vaccineren tegen het coronavirus. Betrouwbare informatie over de coronavaccins vindt u onder meer op:

Vaccinatieplanning

Afhankelijk van het soort vaccin en de hoeveelheid die beschikbaar komt, kan bepaald worden welke doelgroepen steeds gevaccineerd kunnen worden. Er is een voorlopige prioritering (volgorde) gemaakt voor wie als eerste in aanmerking komt voor een vaccin. Het uitgangspunt voor het maken van deze volgorde is het beschermen van kwetsbaren. Daarom krijgen kwetsbaren voorrang in het vaccinatiebeleid.

Rijksoverheid heeft een planning gemaakt voor de eerste fase van het vaccineren (zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning). Dit komt omdat het Pfizer-vaccin, het eerste vaccin wat in Nederland beschikbaar is, vanwege logistieke uitdagingen niet geschikt is voor kwetsbaren. Het is daarom logisch de ring rond kwetsbaren eerst te vaccineren, zodat kwetsbaren wel de nodige bescherming krijgen.

Logistiek gezien spelen vooral de zeer lage temperatuur (-70C°) waarop het Pfizer-vaccin bewaard wordt en de beperkte houdbaarheid na het ontdooien, een belangrijke rol. Het vaccin wordt verpakt in eenheden van 1000 die na ontdooien binnen vier dagen gebruikt moeten worden. Dit betekent dat er per locatie, per dag, minimaal 250 vaccins toegediend moeten worden. Hiervoor zijn grote locaties nodig. Voor bewoners van verpleeghuizen is het niet mogelijk naar deze locaties toe te komen. Zorgmedewerkers kunnen dat wel.

Bekijk hier de routekaart van het vaccinatiebeleid.