Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De coronavaccins die we in de regio Noord- en Oost-Gelderland gebruiken zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech, Janssen en AstraZeneca. De vaccins zijn beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).


Wie krijgt welk vaccin en wanneer? 

Het kabinet kijkt op basis van (internationale) adviezen of én welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. Zo is het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin bestemd voor de meest kwetsbare mensen. In het overzicht met de volgorde van vaccineren komen daarna andere groepen aan de beurt, en komen er ook andere (goedgekeurde) vaccins. Het uitgangspunt voor het maken van deze volgorde is het beschermen van de kwetsbaren. Daarom krijgen de kwetsbaren voorrang in het vaccinatiebeleid. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin
Het Pfizer-vaccin is wereldwijd getest bij tienduizenden mensen. Uit deze onderzoeken blijkt dat het vaccin 95 van de 100 mensen beschermt tegen het coronavirus. Het vaccin bestaat uit 2 prikken. De 2e prik volgt 5-6 weken na de 1e prik. Vanaf 7 dagen na de 2e prik ben je beschermd tegen het coronavirus.

Bekijk hier alle informatie over het Pfizer-vaccin. 

Het AstraZeneca-vaccin
Het AstraZeneca-vaccin is getest op tienduizenden mensen. Uit deze onderzoeken blijkt dat het vaccin 60 van de 100 mensen beschermt tegen het coronavirus. Het vaccin bestaat uit 2 prikken. De Gezondheidsraad adviseert om de 2e prik tussen de 4e en de 12e week na de 1e prik te geven. Vanaf 2 weken na de 2e vaccinatie ben je beschermd tegen het coronavirus.

Bekijk hier alle informatie over het AstraZeneca-vaccin. 

Lees: waarom krijgen alleen 60-plussers het AstraZeneca-vaccin? 

Het Janssen-vaccin
Het coronavaccin van Janssen is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het is getest op tienduizenden mensen. Onderzoeken naar het coronavaccin van Janssen tonen aan dat het voor tenminste 67% beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin klachten zouden krijgen, er na vaccinatie minstens 67 mensen geen coronaklachten krijgen. Vanaf 2 weken na de vaccinatie ben je beschermd tegen het coronavirus.

Hoe verschilt dit vaccin van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna?
Bij alle COVID-19 vaccins reageert het menselijk afweersysteem door antistoffen aan te maken. De manier waarop die antistoffen tot stand komen, verschilt. Verder volstaat bij het vaccin van Janssen 1 vaccinatie. Op de website van het RIVM is meer inhoudelijk informatie te vinden over de verschillende COVID-19 vaccins.

Bekijk hier alle informatie over het Janssen-vaccin. 


Wij begrijpen goed dat je meer wilt weten voordat je je laat vaccineren tegen het coronavirus. Betrouwbare informatie over de coronavaccins is onder meer hier te vinden: