Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Je kan je kind gratis laten testen bij alle testlocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Op deze pagina leggen we uit hoe het testen van kinderen in zijn werk gaat.

Wanneer wel/niet naar school of kinderopvang?

Als een kind last heeft van hooikoorts of astma is dit vaak voor ouders te herkennen. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent? Gebruik dan de onderstaande beslisbomen om te checken of het kind wel of niet naar school/kinderopvang mag en wat je moet doen als je kind klachten heeft die passen bij het coronavirus.

Is er een coronabesmetting op school of de kinderopvang? Op deze pagina is meer informatie te vinden over een coronabesmetting op school en kinderopvang. 


Het testen van kinderen

Wanneer wordt er geadviseerd een kind te laten testen?
  1. Heeft je kind corona gerelateerde klachten? Dan is het advies het kind zo snel mogelijk te laten testen. Tot de uitslag bekend is, blijft je kind binnen en houdt het zoveel mogelijk afstand van huisgenoten. Er zijn uitzonderingen op deze regel, die worden beschreven op deze webpagina van het RIVM.

  2. Is een huisgenoot van je kind positief getest en moet je kind om die reden in quarantaine? Het advies is dan je kind 2 keer te laten testen. Eén keer zo snel mogelijk. En vervolgens, na een negatieve uitslag, ook nog eens op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon. Als de testuitslag van de test op dag 5 weer negatief blijkt te zijn, mag je kind uit quarantaine. De GGD bepaalt samen met jou hoe goed je kind op dit moment beschermd is tegen corona. Wanneer je kind beschermd is tegen corona zijn de regels voor huisgenoten minder streng.

  3. Komt je kind naar voren in een bron- en contactonderzoek? Bijvoorbeeld omdat de docent, een ander kind uit de klas/groep of een vriendje of andere kennis positief is getest? In dit geval zijn er 2 mogelijkheden.

   • Vond het contact plaats in een privésetting of op de middelbare school en gaat het om een nauw contact dan moet hij/zij in quarantaine. Het advies is dan je kind op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon te laten testen. Als de testuitslag van de test op dag 5 negatief blijkt te zijn, mag je kind uit quarantaine. De GGD bepaalt samen met jou hoe goed je kind op dit moment beschermd is tegen corona. Wanneer je kind beschermd is tegen corona of jonger dan 4 jaar oud is, dan zijn de regels voor nauwe contacten minder streng.

   • Was het contact op de kinderopvang, BSO of basisschool? Dan hoeft je kind niet in quarantaine en niet getest te worden. Let in dit geval wel goed op of je kind in de 10 dagen na het contact klachten krijgt. Laat je kind zo snel mogelijk testen als dit gebeurt.

  4. Bij terugkomst uit het buitenland wordt geadviseerd om een test te doen. Op welke dag na terugkomst de test plaatsvindt en of dit een zelftest is of een test bij de GGD is afhankelijk van het land of gebied waaruit je kind terugkomt. mogelijkheden.

   • Komt je kind terug uit een zeerhoogrisicogebied waarvoor de quarantaineplicht geldig is? Dan gaat je kind 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 na aankomst (terug) in Nederland kan je kind zich laten testen bij de GGD. Is de uitslag negatief? Dan mag je kind uit quarantaine. Voor kinderen tot 12 geldt geen quarantaineplicht, maar wel een dringend quarantaineadvies. Op de website van de Rijksoverheid kan je meer informatie vinden over quarantaine na terugkeer uit het buitenland.

   • Komt je kind terug uit een land waarop geen quarantaineplicht van toepassing is? Dan is het testadvies afhankelijk van welk land en hoe goed je kind beschermd is tegen corona. Meer informatie vindt u op deze webpagina van de Rijksoverheid.

 


Het laten testen van uw kind is nooit verplicht. Zit je kind in quarantaine en wil je je kind niet laten testen? Dan mag een kind ook 10 dagen in quarantaine blijven om daarna klachtenvrij terug naar school of de kinderopvang te gaan.  Als je kind (vanaf 4 jaar) wél in contact is geweest met een besmet persoon neemt de GGD contact met ouders op voor het bron- en contactonderzoek en testadvies

Alleen ouders of verzorgers bepalen of een kind getest wordt of niet. Scholen en kinderdagverblijven hebben hier geen zeggenschap over, zij hebben een adviserende rol. Een testafspraak maken

Houd de BSN bij de hand en maak een afspraak. Het nummer is 7 dagen per week, van 08.00 - 20.00 uur bereikbaar. Als je een afspraak wilt maken voor meerdere mensen uit hetzelfde gezin, waaronder een kind, dan kan het hele gezin zich op dezelfde locatie laten testen.

Bel: 0800 - 1202 

Tip: vraag een DigiD aan voor je kind. Met een DigiD is het makkelijker om een testafspraak in te plannen en je kan de testresultaten sneller inzien op www.coronatest.nl. Zonder een DigiD belt de landelijke afsprakenlijn om de uitslag door te geven. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 3 werkdagen. 


Hoe gaat een coronatest bij kinderen? 

Bij onze teststraten hebben we op elke locatie een speciale kinderstraat ingericht. Hier zijn elke dag testafnemers aanwezig die goed met kinderen kunnen omgaan. Er zal een ondiepe testafname worden gedaan. Dit betekent dat niet diep in de neus, maar midden in de neus wat neusslijm bij het kind wordt afgenomen. De afname midden in de neus op zichzelf is minder betrouwbaar dan de huidige, diepere afname. Daarom wordt de afname van het minder diepe neusslijm samen met de huidige keelswab afgenomen. De afname is niet pijnlijk en binnen een paar tellen voorbij. Alle kinderen ontvangen na de test een cadeautje en een dapperheidsdiploma. Er zal nooit onder dwang een test afgenomen worden. 

De GGD NOG werkt niet met sabbeltesten. In de praktijk blijkt dat een kind vaak langer dan een kwartier moet sabbelen om voldoende speeksel op te vangen. Daarmee is deze methode niet per definitie kindvriendelijker dan de veel gebruikte PCR- of antigeentest. 

Bereid je kind goed voor op de coronatest door te vertellen wat er gaat gebeuren. Bekijk bijvoorbeeld samen onderstaande video van het RIVM. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de verspreiding van het coronavirus gebeurt en hoe een coronatest wordt afgenomen. 


Ook het Jeugdjournaal heeft een item gemaakt over wat er precies gebeurt bij een coronatest. 

Onderzoeks- en adviesbureau Duwtje: De teststraten van GGD Noord- en Oost- Gelderland worden erg positief beoordeeld, namelijk met een 4,82 op een schaal van 5. Hierbij gaat het specifiek over de beoordeling van de ervaring met medewerkers die de test afnamen. In onze teststraten hangt een fijne informele sfeer. Dit wordt door de meeste mensen als erg prettig ervaren. Veel medewerkers stellen bezoekers op hun gemak met een beetje humor.

Reactie van een ouder na het testen van haar dochter: 'Een enorm compliment voor de dame die mijn vierjarige dochter zo fantastisch rustig, duidelijk, positief en geruststellend testte. Fantastisch ook dat diploma! Dankjewel! 


Na de coronatest

Kinderen die getest worden, blijven thuis tot de uitslag bekend is. Als iemand in het huishouden naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis tot de testuitslag bekend (negatief) is. 

Is de uitslag van de coronatest positief? Het kind gaat dan meteen in isolatie. Bekijk deze video wat dit betekent en wat wel en niet mag in de isolatieperiode. De GGD Noord- en Oost-Gelderland belt om het bron- en contactonderzoek te starten. 


Veelgestelde vragen

Mag mijn kind zelf een afspraak maken voor een coronatest?

Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Vanaf 16 jaar mag je kind zelf een afspraak maken voor een coronatest. In de leeftijd van 12 t/m 15 jaar mag een
kind een afspraak maken met goedkeuring van de ouders, of mag de ouder een afspraak maken met de goedkeuring van het kind. Bij het telefonisch maken van
de afspraak moet zowel ouder als kind aan de telefoon komen om toestemming te geven.

Mag mijn kind alleen naar de testlocatie komen?

Kinderen tot 16 jaar mogen alleen met een volwassen begeleider naar de testlocatie. Een kind van 16 jaar of ouder mag zonder begeleiding komen.

Mag de school of de kinderopvang mijn kind naar huis sturen bij klachten?

Als je kind corona gerelateerde klachten krijgt terwijl het op school zit, moet de school besluiten uw kind naar huis te sturen. Je zult hier als ouder gehoor aan
moeten geven. Voor kinderen tot 12 jaar bij het kinderdagverblijf, de gastouder, BSO of basisschool geldt dit níet bij een snotneus of wat hoesten, maar wél als je
kind koorts ontwikkelt of benauwd wordt.

Als je kind in de 10 dagen voor de klachten begonnen in contact is geweest met iemand die positief getest is dan is het wel van belang je kind zo snel mogelijk naar huis te laten gaan en te testen, ook bij lichte klachten.

Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

Nee, dit mag niet.

Mag de school of de kinderopvang een test verplicht stellen?

Nee, niemand mag je kind tot een test verplichten. Het al dan niet opvolgen van het testadvies bij kinderen is aan jou of aan jou en je kind gezamenlijk.

Als je ervoor kiest een kind dat in quarantaine zit vanwege een besmetting in de nabije omgeving niet te laten testen, dan moet je kind wel 10 dagen thuis in
quarantaine blijven voordat het terug naar school of de kinderopvang mag. De keuze is geheel en al aan jou.

Heeft je kind klachten? Dan geldt voor kinderen van 0-12 jaar dat zij met verkoudheidsklachten naar het kinderdagverblijf, de gastouder, BSO of
basisschool mogen, tenzij het kind contact is van iemand die positief getest is op COVID-19. Lees hier meer over op de website van het RIVM.

Mag de school zonder mijn toestemming mijn kind (laten) testen?

Nee. Een ouder of kind moet altijd toestemming geven voor een test. Wie toestemming mag geven is afhankelijk van de leeftijd van je kind.

 • Is je kind 12 t/m 15 jaar? Dan moeten zowel jij als je kind toestemming geven.
 • Is je kind 16+? Dan mag je kind zelfstandig toestemming geven.

Een school mag dus nooit zonder toestemming van ouder of kind een test afnemen. Testen is altijd vrijwillig

Mijn kind heeft klachten die passen bij corona en is positief getest; mag ik naar werk?

Nee. Huisgenoten moeten in quarantaine gaan en zich laten testen zodra zich klachten ontwikkelen.

Als mijn kind positief test, wie moet ik dan daarover informeren?

De GGD neemt bij een positieve testuitslag contact op met jou en je kind en zal vervolgens het bron- en contactonderzoek opstarten. In het bron- en
contactonderzoek bepaalt de GGD samen met jou en je kind wie in de omgeving van je kind risico gelopen hebben om ook corona te krijgen.

De GGD belt vervolgens de mensen die het meeste risico gelopen hebben of vraagt jou of je kind om hen te informeren. De GGD zal je daarnaast vragen zelf (ook) de school te
informeren om te zorgen dat de positieve testuitslag zo snel mogelijk de school bereikt. Wanneer je kind een DigiD heeft en je online de uitslag kan inzien, informeer dan bij een positieve uitslag ook zo snel mogelijk de school.

Indien je bij het maken van de testafspraak geen toestemming hebt gegeven om een positieve testuitslag te delen met de huisarts dan adviseren we om zelf de huisarts te bellen om te vertellen dat je kind corona heeft.