Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op deze pagina lees je wat de stand van zaken is in de regio Noord- en Oost-Gelderland en waar je terecht kunt met vragen. 

Situatie in de regio

Bekijk de situatieschets COVID-19 voor een overzicht van actuele cijfers in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Bijvoorbeeld het aantal bevestigde besmettingen per gemeente én een toelichting daarop, het aantal uitgevoerde testen in onze teststraten én het percentage positieve tests in de teststraten. De cijfers in deze situatieschets worden – indien beschikbaar – iedere dinsdag ververst.

De Rijksoverheid heeft een landelijk dashboard gemaakt: www.coronadashboard.rijksoverheid.nl. Hierop vind je ook regionale cijfers. 

Laatste update 15 juni 2021:

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Er gelden landelijk maatregelen tegen het coronavirus. Bekijk hier de maatregelen die nu in Nederland gelden. Voor de verkorte uitleg van de maatregelen, of voor de maatregelen in een andere taal, kijk op deze site.

Vragen over het coronavirus?

Informatie over commerciële teststraten 

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel. Het meldingsformulier kun je hier downloaden. Op deze pagina vind je meer informatie over het melden.