• Start
  • Onderzoek opgroeiklimaat Zutphen

Nieuwsbrief GGD - september 2016

Onderzoek opgroeiklimaat Zutphen

...
De aanpak bestaat uit een combinatie van wijkanalyses met cijfers uit diverse bronnen (CBS, GGD monitors, registraties Yunio) en 40-50 interviews met ouders. Tevens worden professionals bevraagd op belangrijke aandachtspunten, onder andere door een interactieve bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen uw beleidsadviseur Hans Evers, Carolien de Rover of Martien de Vries.