• Start
  • Nieuwsbrief GGD - februari 2016

Nieuwsbrief GGD - febr 2016 artikel 1

GGD Noord- en Oost-Gelderland - wat houdt ons bezig?

Inspecties Technische Hygiënezorg bij opvanglocaties

Een goede hygiëne is van belang om de kans op overdracht van infecties tijdens het verblijf te voorkomen. Door het ontbreken en/of niet naleven van de hygiëneregels, kunnen infectieziekten zich snel verspreiden. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van bewoners en medewerkers en voor de algemene bevolking.

Per opvangcentrum varieërt het aantal bewoners, de landen van herkomst, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van de bewoners. Bovendien vindt roulatie plaats binnen de soorten opvangcentra doordat mensen overgeplaatst worden of nieuw instromen.
Mogelijkheden voor transmissie van infectieziekten hangen samen met de landen van herkomst waar specifieke infectieziekten voorkomen. Risico’s zijn o.a. besmetting met Hepatitis A, Hepatitis B, schurft of tuberculose.
Het cultuurverschil (andere wijze van eten bewaren, geen eten weggooien, ander gebruik van sanitaire voorzieningen) kan tevens bijdragen tot transmissie van infectieziekten.

Door toe te zien op de hygiëneregels die landelijk voor opvanglocaties zijn opgesteld en te adviseren bij tekortkomingen blijven de risico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau.