• Start
  • Nieuwsbrief GGD - okt 201512

Nieuwsbrief GGD - okt 2015 artikel 2

GGD Noord- en Oost-Gelderland - wat houdt ons bezig?

Toename aantal vluchtelingen in onze regio.
Wat zijn de taken van de GGD en GHOR?

De GHOR en GGD ondersteunen gemeenten bij de inrichting van de crisisnoodopvang in de gemeenten. De aandacht van de GGD is gericht op de hygiënische omstandigheden en op de mogelijke uitbraak van infectieziekten. Intern is een projectgroep gestart om de taken in het kader van de Publieke Gezondheid Asielzoekers uit te kunnen voeren (in Procesopvanglocaties en AZC’s) en de instroom van vluchtelingen in de gemeente. GGD-taken zijn dan:

  • Het screenen van jeugdigen: opstarten JGZ dossier (intake en lichamelijk onderzoek).
  • Zorgen dat alle kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd worden.
  • Technische hygiënezorg.
  • Het vervolg op de TBC-screening (als deze heeft plaats gevonden in een aanmeldcentrum).
  • Monitoren van eventuele infectieziekten.

Ook de gezinsleden (kinderen), die direct bij een gemeente binnenkomen zonder eerst in een AZC te hebben gezeten, krijgen onze aandacht. Zij worden zo spoedig mogelijk gezien door een jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts. Via GGD-GHOR kennisnet worden we op de hoogte gehouden van landelijke ontwikkelingen.