• Start
  • Nieuwsbrief GGD - mei 2016 (3)

Nieuwsbrief GGD - mei 2016

GGD Noord- en Oost-Gelderland - wat houdt ons bezig?

De thermometer erin! Welke gemeente volgt?

>>
De hoofdvraag luidde: Ligt Doetinchem op koers om de doelen van 'Met Elkaar, Voor Elkaar, De Doetinchemse Keuze 3'  te behalen, en hoe ervaren de Doetinchemse inwoners DDK3?

De uitgevoerde opdracht was opgesplitst in 3 onderdelen:
  • Samen met de gemeente is gekeken naar cijfers en indicatoren. Aanvankelijk waren er door de gemeente 170 indicatoren opgesteld. In gezamenlijkheid is gekeken welke er relevant zijn en welke er mogelijk nog ontbreken.
  • Met behulp van interviews is onderzoek verricht naar het inwonersperspectief. Hierbij zijn cliënten van het Buurtplein, Zorgplein en Werkplein (nu Laborijn) benaderd.
  • Ten derde is er een bijeenkomst georganiseerd met een afvaardiging van consulenten, hulpverleners/zorgorganisaties en een geleding van de sociale raad.

De combinatie van deze drie onderzoeksvarianten heeft een schat aan informatie opgeleverd. Doetinchem is goed en positief op weg. Er wordt hard en enthousiast gewerkt aan de kanteling van dienstverlening, veel cliënten zijn zelfredzamer door begeleiding en het bleek ook dat er nog een aantal verbeterslagen zijn te maken vanuit de cliëntervaringen.