Maike - Gezondheidsbevorderaar

Samen met collega’s help ik scholen om op een efficiënte en effectieve manier met gezondheid aan het werk te gaan. We kijken samen met de school hoe we de gezondheid van scholieren kunnen verbeteren.

Ik wil scholen op zo'n manier begeleiden dat ze inzicht krijgen in de activiteiten die ze al doen. Vervolgens kan de school bewust kiezen voor thema's waarmee ze de komende jaren aan de slag gaan. Ik wil niet te veel sturen, maar wel goede handvatten geven. Het gaat er uiteindelijk om dat scholen bewuste keuzes maken die passen bij hun behoeften.

Ik had de GGD tijdens mijn opleiding al in beeld. Het is een levendige en veelzijdige organisatie. Die kenmerken passen ook bij mijn functie. Ik houd me op meerdere niveaus bezig met verschillende gezondheidsthema's. Soms geef ik voorlichtingen en sta ik rechtstreeks in contact met de doelgroep, terwijl ik een andere keer bezig ben met ontwikkelen, afstemmen, organiseren en adviseren. Die afwisseling vind ik leuk.

Ik krijg vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de GGD. We krijgen de ruimte om zelf met initiatieven en verbeteringen te komen. Zo heb ik samen met collega's het netwerk 'De Jonge Honden' opgezet binnen GGD Noord- en Oost-Gelderland. We bespreken inhoudelijke zaken, maar we organiseren ook borrels en andere activiteiten voor medewerkers. Het is leuk om met leeftijdsgenoten en andere collega's ideeën en ervaringen uit te wisselen."