• Start
  • Gezondheidsmonitor 2016 - FAQ volwassenen

Gezondheidsmonitor 2016 - FAQ volwassenen

Vragen en antwoorden over de Gezondheidsmonitor 2016

Dit is de vraag- en antwoordlijst bij de Gezondheidsmonitor 2016 voor volwassenen (19 - 65 jaar) van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Deze lijst geeft informatie over het onderzoek.

Inhoud van de vraag- en antwoordlijst:

                    1. Algemene vragen
                    2. Meedoen aan het onderzoek
                    3. Privacy
                    4. Vragenlijst    
                    5. Resultaten van het onderzoekInhoud van de vraag- en antwoordlijst

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze informatielijn, telefoon: 0800 4050602.


1. Algemene vragen

Wat is de ‘Gezondheidsmonitor 2016’?
De Gezondheidsmonitor 2016 is een onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van mensen in Nederland. Het onderzoek is voor mensen van 19 jaar en ouder. Vanaf september 2016 krijgen ongeveer 55.000 personen in de regio Noord- en Oost-Gelderland een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De GGD voert  dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) .

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. De GGD verzamelt via de Gezondheidsmonitor 2016 informatie over de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van de inwoners. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. De GGD gebruikt de informatie uit het onderzoek om het leven in uw gemeente gezonder te maken. Met de resultaten kunnen uw gemeente en de GGD activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld een opvoedcursus geven, een hardloopclinic starten, een beweegtuin maken, een antistress cursus geven. Hoe meer mensen er mee doen, hoe betrouwbaarder de informatie.

Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd?
16-09-2016:  Uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek
07-10-2016:  Herinnering
28-10-2016:  2e uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek
18-11-2016:  Herinnering
04-12-2016:  De vragenlijsten kunnen tot 4 december worden ingevuld en teruggestuurd.

In de eerste uitnodiging vragen we u om de vragenlijst in te vullen. Heeft u nog niet meegedaan aan het onderzoek? Dan krijgt u na ongeveer 3 weken een herinnering. Nog ongeveer 3 weken later krijgt u opnieuw een herinnering als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. In november wordt een laatste herinnering gestuurd om alsnog de vragenlijst in te vullen. Invullen kan nog tot 4 december.

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd
De deelnemers aan het onderzoek zijn personen van 19 jaar en ouder. De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek. Dat is dus een kwestie van toeval. De GGD nodigt alleen die geselecteerde personen uit. Samen vormen de mensen die worden uitgenodigd een doorsnee van de bevolking. Daarom is het belangrijk dat degene die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invult. Personen die niet geselecteerd zijn, krijgen geen vragenlijst. Zij kunnen niet aan dit onderzoek meedoen.

2. Meedoen aan het onderzoek

Ben ik verplicht om mee te doen aan het onderzoek?
Nee, u bent niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. We vinden het wel fijn als u meedoet. Want uw deelname is belangrijk. Met de resultaten van het onderzoek kan uw gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

Hoe komt de GGD aan mijn naam en adres?
Alle inwoners staan in het bevolkingsregister van gemeenten. De namen en adressen voor dit onderzoek zijn willekeurig, uit het bevolkingsregister gekozen. Het is toeval dat u bent uitgenodigd.

Hoe kan ik de vragenlijst invullen?
U kunt de vragenlijst invullen via internet. Om de vragenlijst op internet in te vullen gebruikt u uw persoonlijke inlogcode. Uw persoonlijke inlogcode staat in de uitnodigingsbrief. 

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een half uur.

Mag iemand anders dan ik de vragenlijst invullen?
Nee, het is de bedoeling dat u de vragenlijst voor uzelf invult. Natuurlijk mag iemand u wel helpen bij het invullen van de vragenlijst, maar het gaat om uw antwoorden.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?
Tussen het moment dat wij de herinneringsbrieven drukken en op de post doen en het moment dat deze brief bij u op de mat valt, zit een aantal dagen. Als u in die periode de vragenlijst heeft ingevuld, kan het zijn dat u daarom toch een herinnering ontvangt. Deze herinnering mag u negeren en u hoeft niks meer te doen. Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

3. Privacy

Is het onderzoek anoniem?
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald. 
In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?
Bij de internet vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer ’ziet’ of u de hele vragenlijst heeft ingevuld. Die inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Na afloop van het onderzoek worden alle adressen vernietigd. 

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld? Ja. In dit onderzoek beschermen wij de privacy volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat betekent dat wij alle gegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken. 

Met wie werkt de GGD samen?
De GGD werkt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie en gegevens van het RIVM en het CBS. RIVM, CBS en GGD maken statistieken over de Nederlandse samenleving. Uw gegevens zijn beschermd. Volgens de wet worden uw gegevens alleen voor statistische doelen gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

4. Vragenlijst

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?
In het onderzoek stellen wij vragen over de gezondheid. Niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook hoe u zich voelt. En er zijn vragen over leefstijl (gezond gedrag) en woonomgeving.
De vragenlijst begint met een paar algemene, vragen over geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en huishoudsamenstelling. Daarna komen vragen over: chronische ziekten, psychische gezondheid, roken, alcoholgebruik, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding, het gebruik van voorzieningen en geluidshinder. De vragenlijst eindigt met ook weer een paar algemene vragen over opleiding en moeite met rondkomen.

Digitale vragenlijst

Ik wil of kan geen vragenlijst invullen op internet. Wat nu?
Helaas versturen we geen papieren vragenlijst. U bent niet verplicht om mee te doen. Als u de vragenlijst niet via internet kan of wilt invullen, dan hoeft u verder niks te doen. Wel sturen we nog een aantal maal een herinneringsbrief. Wilt u deze niet ontvangen, dan kunt u de Helpdesk bellen om u af te melden voor het onderzoek. U ontvangt dan ook geen herinneringsbrieven meer. De Helpdesk is te bereiken op: 0800 4050602.

Ik kom niet op de website/mijn inlogcode doet het niet. Wat nu?
Voor het invullen van de digitale vragenlijst gaat u eerst naar een speciale website: www.startvragenlijst.nl/ggdoost. Let op dat u geen typefouten maakt bij het intypen van de naam van de website. Deze website staat ook vermeld op de uitnodigingsbrief. Daarna moet u de persoonlijke inlogcode opgeven. Dit is een serie van 8 tekens (3 letters,3 cijfers, 2 letters). Bijvoorbeeld: aab465cc. Deze persoonlijke inlogcode staat ook in de uitnodigingsbrief.

Lukt inloggen niet meteen, probeer het dan altijd opnieuw. Soms is er op de site een technisch probleem.

Ik wil de vragenlijst eerst bekijken, voor ik hem invul. Kan dat?
Ja, dat kan. Per pagina wordt meestal één vraag gesteld. Met de pijltjes op elke pagina kunt u alle vragen bekijken. Daarna kunt u met de pijltjes terug naar de eerste vraag. Wel krijgt u steeds een melding dat u de vraag nog niet heeft ingevuld. Het kan dus langer duren om de hele lijst door te kijken.

Kan ik tussentijds stoppen?
Ja, u kunt stoppen wanneer u wilt. U kunt de computer uitzetten en later verder gaan. Het programma onthoudt waar u bent gebleven. U hebt wel weer uw persoonlijke inlogcode nodig om opnieuw in uw eigen vragenlijst te komen.

Kan ik voor een tweede keer inloggen?
Ja, u kunt voor een tweede keer inloggen. Dit kan alleen wanneer u een ingevulde vragenlijst niet hebt opgeslagen en opgestuurd.

Wilt u vaker aan een onderzoek van de GGD meedoen?
Dan kunt kunt u uw e-mailadres onder aan de vragenlijst invullen. Wij bewaren uw e-mailadres niet samen met de antwoorden op de vragenlijst. Het e-mailadres wordt na bepaalde tijd weer verwijderd.

Ik ben mijn inlogcode kwijt. Wat nu?
Wij kunnen u geen nieuwe inlogcode sturen. U kunt het beste wachten op de herinneringsbrief. In deze brief staat ook uw inlogcode.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?
U kunt de vragenlijst invullen tot 4 december 2016. Wacht u lang met invullen, dan ontvangt u wel een aantal herinneringen van ons.

5. Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
De gemeente gebruikt de resultaten om activiteiten te organiseren om de gezondheid van inwoners te verbeteren. 
Alle GGD'en in Nederland doen mee aan dit onderzoek. Daardoor krijgen we ook informatie over de gezondheid van mensen in heel Nederland. 

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?
De resultaten van het onderzoek staan halverwege 2017 op de website van de GGD: www.ggdnog.nl

Krijg ik ook persoonlijk bericht over de resultaten van het onderzoek?
Nee, we kunnen niet alle deelnemers een bericht sturen over de resultaten. De adressen van de deelnemers worden immers vernietigd.

GGD Noord- en Oost-Gelderland doet een  vervolgonderzoek. Wat is dat?
Aan het eind van het onderzoek krijgt u de vraag of u mee wilt doen aan vervolgonderzoek. In het voorjaar van 2017 benaderen we u dan met nog enkele vragen gerelateerd aan de onderwerpen in de monitor. Indien u mee wilt doen, vult u dan uw email in. U kunt zich op elk moment afmelden voor het onderzoek.