• Start
  • Subsidie Gezonde School

47 scholen krijgen subsidie Gezonde School vanuit de Ondersteuningsronde 2018/2019

In totaal 71 scholen in de regio Noord- en Oost-Gelderland hebben een subsidie aangevraagd. Ruim de helft (47 scholen) heeft een toekenning gekregen.

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Ondersteuningsaanbod
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van €3.000,- per school.
Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator.

Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Naast het bedrag van €3.000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.