• Start
  • Opstart cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Opstart cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

In juli 2017 moeten de uitkomsten van de onderzoeken worden aangeleverd bij het ministerie van VWS. Gemeenten worden daarom geadviseerd in januari dit onderzoek aan te besteden.

Ook in 2017 kan het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de clientervaringsonderzoeken Jeugd en/of Wmo voor u uitvoeren. Hierbij maken wij gebruik van de modelvragenlijsten die zijn vastgesteld. Gemeenten kunnen (daarnaast) ook kiezen voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte-interviews, om het verhaal achter de cijfers boven tafel te krijgen.

Lees bijvoorbeeld de positieve ervaringen van de gemeente Heerde.