• Start
  • Nieuwsbrief GGD - oktober 2016 MRSA

Nieuwsbrief GGD - oktober 2016

MRSA – Hoe pakken we dat gezamenlijk aan?

... Het eerste deel bestond uit een aantal presentaties over de inhoud van het MRSA probleem, het belang van goede communicatie en de rol van de GGD. Na de koffiepauze volgde een zeer interessante, levendige discussie over hoe we tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen. Er is behoefte aan een sociale kaart waar men terecht kan voor advies, aan een kenniscentrum en aan een meldpunt om overzicht te krijgen. Na afloop hebben 7 deelnemers zich aangemeld om samen met GGD IJsselland een werkgroep te starten. Kortom, een bijzonder geslaagde dag!