• Start
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland levert belangrijke bijdragen aan depressiepreventie

GGD Noord- en Oost-Gelderland levert belangrijke bijdragen aan depressiepreventie

Vanwege onze actieve inzet op depressiepreventie in de regio Noord- en Oost-Gelderland is de GGD uitgenodigd deel te nemen aan Ronde Tafel Bijeenkomsten die plaatsvinden op initiatief van de minister van VWS. Deze bijeenkomsten hebben als doel te komen tot de contouren van een Meerjaren Programma Depressiepreventie. De landelijke publiciteitscampagne die de minister in september 2016 heeft gelanceerd, vormt onderdeel van het Meerjarenprogramma. Tijdens het congres ‘Alles is Gezondheid’ op 15 februari zal in bijzijn van de minister de Depressiedeal getekend worden. Aansluitend vindt een depressietafel plaats waar initiatieven en preventieactiviteiten zullen worden toegelicht. Ook GGD NOG vertelt daar over haar activiteiten waaronder het Programma Depressiepreventie op de Noord-Veluwe en  de ‘ Elearning Depressiepreventie in de wijk’ in Apeldoorn en Oldebroek.


Activiteiten depressiepreventie


Signaleren Niet Pluis’
Op meerdere terreinen levert de GGD inspanningen of is ze betrokken bij activiteiten rondom depressiepreventie. Op de Noord-Veluwe vindt sinds 2010 het Programma Depressiepreventie plaats waarbij o.a. bijeenkomsten ‘Signaleren Niet Pluis’ worden verzorgd voor mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten worden vrijwilligers en mantelzorgers bekend gemaakt met Niet Pluis signalen a.h.v. Niet Pluis kaart. Ook voor jongeren is er een signalenkaart Niet Pluis ontwikkeld. Deze kaart gericht op jeugdigen wordt tijdens bijeenkomsten voor zorg coördinatoren, mentoren en docenten in het onderwijs en in (kerkelijk) jeugd- en jongerenwerk toegelicht.

‘E-learning signalering depressie in de wijk’ 
In het kader van een door ZonMw gesubsidieerd project ‘E-learning signalering depressie in de wijk’  vervult de GGD de projectleidersrol. Doel is om in een wijk in Apeldoorn en in Oldebroek werkers in het sociaal domein (Sociaal Wijkteam, Welzijnsteam en eerste lijn) te trainen en hun kennis en vaardigheden te verbeteren in het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten. Daartoe nemen de professionals deel aan  individuele e-learning waarbij ze aan de hand van casuïstiek signalen leren herkennen en gespreksvaardigheden leren toepassen in hun werk.  Een bijkomend doel is het vergroten van de bekendheid met het aanbod van de collega’s in de wijk en het verbeteren van de onderlinge afstemming en samenwerking op het gebied van preventie van depressieve klachten. Daarvoor organiseert de GGD een aantal interactieve multidisciplinaire bijeenkomsten in de wijk. Het project is eind 2016 gestart en loopt tot juni 2018.

Visie psychische gezondheid van de jeugd
Ook is de GGD bezig met het ontwikkelen van een visie omtrent psychische gezondheid van de jeugd waarin de taken en rollen van de diverse disciplines binnen de GGD worden omschreven. Doel is om zo gemeenten te ondersteunen in preventie van psychische en psychosociale problemen bij kinderen en jongeren. De EMOVO resultaten laten zien dat daar nog veel gezondheidswinst behaald kan worden, 12% van de jeugd heeft en indicatie voor psychosociale problemen.

Meer informatie: Irene Linders, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.